×

 

Home  »  Expertises  »  Zorg & Sociaal domein

Zorg & Sociaal Domein

Sinds de introductie in 2006 van het huidige zorgstelsel is de wetgever permanent op zoek naar een evenwicht om via vraagsturing, concurrentie maar ook samenwerking de stijgende zorgkosten te beheersen en kwaliteit te stimuleren. Deze zoektocht naar evenwicht leidt tot veelvuldige aanpassingen en aanscherpingen van de wet- en regelgeving in de zorgsector (care en cure) en het sociale domein (maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp). 

De voortschrijdende inzichten, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen vragen om juridische dienstverleners die daarin het overzicht behouden, trends en nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen en in staat zijn om met zorgaanbieders, farmaceuten, hulpmiddelenleveranciers en gemeentelijke overheden mee te denken om vanuit hun verschillende rollen en verantwoordelijkheden pro-actief en tijdig te anticiperen op deze (rechts)ontwikkelingen. 

Wat betekent bijvoorbeeld de omslag van prestatiebekostiging naar uitkomstbekostiging (volgens de principes Value Based Helathcare) voor de zorgcontractering? Welke eisen stelt dit aan de strategische positionering van uw zorgorganisatie en de samenwerkingsverbanden waarbinnen de zorgorganisatie werkt?

Hoogwaardige juridische dienstverlening in de zorgsector en het sociale domein vraagt om diepgaande sectorkennis als gespecialiseerde kennis van, en inzicht in de sectorspecifieke wet- en regelgeving. Daarnaast is het cruciaal om rechtsontwikkelingen op de voet te volgen. Wij hebben deze gespecialiseerde kennis en ervaring stevig verankerd binnen ons kantoor en zijn daardoor bij uitstek in staat in om in geschillen, beleidsmatige, strategische en organisatievraagstukken te functioneren als kwalitatief hoogwaardige kennispartner van zorgaanbieders, genees- en hulpmiddelenindustrie, gemeentelijke overheden, individuele beroepsbeoefenaren en zorgondernemers.

 

Recente zaken

  • Bodemprocedure tegen een zorgverzekeraar over de onrechtmatige beëindiging van een zorgcontract en de weigering van de zorgverzekeraar tot het sluiten van nieuwe zorgovereenkomsten
  • Het uit naam van regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en) voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen NZa over regulering van tarieven en budget voor ambulancezorg