Sector Familiebedrijven

Familiebedrijven

De kracht van het familiebedrijf

Nederland telt bijna 280.000 familiebedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor ruim 70% van het Bruto Nationaal Product. Van alle werknemers in Nederland is meer dan de helft werkzaam bij een familiebedrijf. Familiebedrijven vormen daarmee de ruggengraat van de Nederlandse economie.

Het succes van familiebedrijven wordt vaak verklaard doordat voor ‘familie-eigenaren’ de continuïteit van het familiebedrijf voorop staat. Het gaat hen niet om het behalen van winst op korte termijn, maar om duurzame groei. Naast een grote financiële betrokkenheid bij het bedrijf, bestaat er een sterke emotionele verbondenheid.

De uitdagingen van familiebedrijven

De uitdagingen waar familiebedrijven specifiek mee te maken krijgen, hebben betrekking op de verhouding tussen bedrijfsbelangen en familiebelangen en betreffen vaak de juridische inrichting (corporate governance) van het familiebedrijf, de bedrijfsopvolging/-overdracht, maar ook de voorkoming en oplossing van conflicten. Vragen die daarbij (kunnen) opkomen, zijn onder meer:

 • Op welke wijze kan ik familieleden en/of niet-familieleden bij de bedrijfsvoering betrekken, taken en bevoegdheden verdelen, zonder de controle te verliezen en zonder dat de besluitvorming te traag wordt?
 • Hoe voorzie ik in mijn opvolging of de overdracht van mijn bedrijf en is mijn bedrijf verkoop-klaar?
 • Op welke wijze waarborg ik zoveel mogelijk dat een conflict binnen de familie de continuïteit van de besluitvorming binnen het bedrijf niet blokkeert?

Naast bovenstaande specifieke uitdagingen kennen familiebedrijven ook andere uitdagingen:

 • Ben ik voldoende voorbereid op situaties van echtscheiding, ziekte en/of overlijden?
 • Hoe ga ik om met goed werkgeverschap in een tijd van arbeidskrapte en sluiten mijn arbeidsvoorwaarden aan bij de marktvraag?
 • Is de privacy rond data in mijn organisatie goed beschermd?
 • Zijn mijn huurcontracten nog wel up-to-date?

Kortom, voldoende vragen en uitdagingen waarbij u een juridische sparringpartner zoekt.   

Wat kan Van Benthem & Keulen voor familiebedrijven betekenen?

Van Benthem & Keulen is een fullservice kantoor in advocatuur & notariaat. Naast onze expertises en sectoraanpak hebben wij een duidelijke focus op familiebedrijven. Waarom? Omdat wij ons herkennen in de dynamiek van familiebedrijven, wij jarenlang werken voor grote en middelgrote familiebedrijven en omdat wij alle kennis en ervaring in huis hebben om familiebedrijven (juridisch) te ontzorgen. Wij geloven in persoonlijke relaties, proactief adviseren en meedenken over vraagstukken en oplossingen die voor u en uw bedrijf het beste zijn.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Corporate governance
 • Bedrijfsopvolging/-overdracht
 • Geschillenoplossingen (waaronder mediation)
 • Arbeid & pensioen gerelateerde onderwerpen
 • Huur- en vastgoedrecht
 • Privacy en Information Technology
 • Familie- en Erfrecht
 • Statuten & reglementen

Voor wie werken wij?

Wij werken voor verschillende nationale en internationale familiebedrijven in uiteenlopende sectoren.