Fraude

Het aantal fraudegevallen in Nederland blijft jaarlijks stijgen en daarmee zijn we als land geen uitzondering. Wereldwijd steeg de afgelopen tijd het aantal fraude meldingen én de financiële schade die fraudeurs en oplichters veroorzaken. Daarbij worden fraudeurs steeds inventiever in hun werkwijze om partijen geld afhandig te maken en ook de technieken die ze daarbij gebruiken worden steeds geavanceerder. Het gaat al lang niet meer om slecht in elkaar gezette, vrij eenvoudig te herkennen ‘fake’-facturen.  

Wat is fraude?

Er is sprake van fraude als een persoon, organisatie of de overheid opzettelijk wordt misleid. Een fraudeur stelt zaken anders voor dan ze zijn, met als doel hiermee onwettig voordeel te behalen ten koste van iemand anders. Er zijn veel verschillende vormen van fraude. Denk bijvoorbeeld aan oplichting, witwassen van geld, identiteitsfraude of fraude van vennootschappen.

Vooronderzoek doen om fraude te voorkomen

Als u overweegt diensten of producten te leveren aan een nieuwe klant, is het aan te raden enig vooronderzoek te doen. Hoe lang bestaat het bedrijf al? Klopt de KvK-inschrijving? Ziet de website er betrouwbaar uit? Indicaties van onbetrouwbaarheid zijn bijvoorbeeld:

  • Een website met weinig functionaliteiten
  • Alleen vermelden van mobiele nummer en Gmail- of Hotmailadressen
  • Matige grammatica en spelling in de communicatie

Fraude en/of niet-integer handelen binnen de eigen organisatie

Fraude gebeurt niet altijd door een onbekende maar kan ook plaatsvinden binnen de eigen organisatie. Intern beleid (denk aan het 'vier ogen principe' bij het doen van betalingen) en interne gedragsregels zijn belangrijk om interne fraude en/of niet integer handelen te voorkomen.

Dit kan Van Benthem & Keulen voor u betekenen

Fraude kan spelen in alle lagen van de organisatie en er zijn veel vormen van fraude. Juridisch gezien hebben fraudezaken meestal een multidisciplinair karakter. Het team Fraude binnen Van Benthem & Keulen bestaat uit advocaten met diverse specialisaties die gewend zijn om samen te werken in fraudezaken.

Wij bieden een proactieve ondersteuning na een vermoeden of ontdekking van fraude of misbruik. We kijken met u mee of er derden zijn, zoals de bank die een eigen onderzoek kunnen verrichten naar geldstromen en adviseren over de te nemen vervolgstappen. Ook kunnen wij u adviseren over eventuele arbeidsrechtelijke stappen bij een vermoeden van fraude en/of niet integer handelen, zoals schorsing hangende het onderzoek en een mogelijk ontslag op staande voet.