Licht op Legal: Risicogebaseerde aanpak financieel economische criminaliteit: Wat verandert er voor financiële instellingen?

12-12-2023

Dit is aflevering 98 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mark Murris, advocaat Banking & Finance bij Van Benthem & Keulen, in op de actuele ontwikkelingen rond de risicogebaseerde aanpak van financieel economische criminaliteit.

Financiële instellingen vervullen een poortwachtersrol in het voorkomen van financieel economische criminaliteit, waaronder witwassen. Het te verrichten cliëntenonderzoek door poortwachters dient risicogebaseerd te worden uitgevoerd.

In deze podcast bespreekt Mark de poortwachtersverplichtingen van banken en andere financiële instellingen en legt hij uit hoe daar in de praktijk invulling aan wordt geven. Mark besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen zoals de verschillende standaarden die recent door de Nederlandse Vereniging van Banken zijn gepubliceerd. Ook komt de Q&A en Good Practices Wwft aan de orde die De Nederlandse Bank recent ter consultatie aan de markt heeft voorgelegd. Mark sluit de podcast af met tips voor de praktijk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mark Murris.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)