Sector Retail

Retail

Online retailers openen steeds vaker ook een fysieke winkel, traditionele retailers zijn nog niet altijd online. Spraakassistenten zoals Alexa en Google Assistant gaan consumenten meer ondersteunen bij hun aankopen en er is een toenemende trend richting blurring. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u?  Welke juridische uitdagingen komen hieruit voort? En hoe gaat u hiermee om?

Per 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden. Dit heeft consequenties voor zowel franchisenemers als franchisegevers. Wilt u meer weten over de Wet Franchise? Bekijk dan onze Wet Franchise-pagina, waar u meer informatie en praktische tips vindt.   

De juridische professionals van ons sectorteam Retail hebben een ruime ervaring in retail.
Zij kunnen u ondersteunen bij alle juridische uitdagingen waarmee u te maken heeft. Van ICT/Privacy tot arbeidsrecht, van vastgoed tot franchise. Vaak werken wij multidisciplinair samen om de gewenste oplossing voor u te realiseren.

Van Benthem & Keulen gelooft in een persoonlijke aanpak. Onze specialisten bezitten dankzij hun jarenlange ervaring diepgaande kennis van de branche en kennen de meest efficiënte oplossingen voor uw probleem.

Het sectorteam volgt de ontwikkelingen binnen retail op de voet en wordt hierin bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit vooraanstaande vertegenwoordigers uit de retail.

Jaarlijks organiseert het sectorteam van Van Benthem & Keulen een retailseminar voor directies en bedrijfsjuristen van retailbedrijven.

Specialisaties

 • Aansprakelijkheid
 • Arbeidsrecht, inclusief medezeggenschap
 • Contracten, waaronder agentuur, distributie en franchise
 • Faillissementsrecht
 • ICT & Technologie
 • Intellectueel eigendom
 • M&A
 • Mededinging
 • Privacy
 • Vastgoed
 • Vergunningen en milieu

Recente zaken binnen de sector Retail

 • Samenwerking met Miele Nederland B.V. bij de opzet en implementatie van het distributienetwerk in Nederland
 • Het beoordelen van de standaard huurovereenkomst die door de overkoepelende vastgoedorganisatie gebruikt wordt voor de aangesloten leden
 • Samenwerking met Optitrade Retailgroep B.V. bij de ontwikkeling en implementatie van contracten met toeleveranciers en deelnemers
 • Het adviseren van diverse retailbedrijven in strategische HR trajecten, medezeggenschap en reorganisaties, als ook het voorzien in arbeidsrechtelijke ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ziekte en ontslag

ESG & Retail

In de Retail speelt ESG een steeds grotere rol. In de eerste plaats omdat duurzaamheid steeds vaker een criterium voor consumenten is bij de aankoop van producten of diensten. Organisaties spelen hierop in door hun ESG-beleid uit te dragen en te vermelden hoe duurzaam hun producten en diensten zijn. Wilt u meer weten over de juridische aspecten rond ESG in retail?