Wij maken legal Aansprakelijkheid & Verzekering
effectief

Aansprakelijkheid & Verzekering

Het adagium dat eenieder zijn eigen schade moet dragen is nog altijd actueel. Toch blijft het aantal schadeclaims stijgen.

Onze aanpak

Het team Aansprakelijkheidsrecht van Van Benthem & Keulen werkt effectief. Wij zijn procesrechtelijk zeer goed onderlegd en voeren met regelmaat bodem- en deelgeschilprocedures en treden op als verweerder of verzoeker in voorlopig deskundigenberichten en getuigenverhoren. Ook staan wij werkgevers bij in procedures waarin een boete van de Inspectie SZW wordt aangevochten.

Wij hebben een goed netwerk van medische adviseurs en deskundigen die ons – waar nodig – kunnen adviseren over de niet-juridische aspecten.

Alle advocaten binnen ons team zijn lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en een aantal is lid van de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA), De Vereniging voor Aansprakelijkheid en Schadevergoedingsrecht (VASR) en de Vereniging voor Jonge Personenschade Professionals (VJPP).

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij adviseren en procederen over uiteenlopende onderwerpen met een focus op personenschade. Het gaat dan niet alleen om het beoordelen van de aansprakelijkheid en het vereiste causaal verband, maar ook om de vaststelling van de schade.

  • Medische aansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Verkeersaansprakelijkheid
  • Onrechtmatige daad algemeen
  • Advies over ongevallen in het buitenland (IPR)

Voor wie werken wij?

Het team treedt uitsluitend op voor aansprakelijkheidsverzekeraars, bedrijven en ziekenhuizen.

Gerelateerd

Recente zaken Aansprakelijkheidsrecht

  • Bijstaan van zorginstellingen, maatschappen van artsen, verloskundigen, huisartsen, tandartsen en andere (para)medici in een verweer tegen schadeclaims, tuchtzaken en procedures in de zin van de Wkkgz
  • Bodemprocedures en deelgeschillen waarin niet objectiveerbare klachten (zoals whiplash en dystrofie) centraal stonden en er een causaliteitsvraag speelde