Lisan Homan
Advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein

Lisan Homan

Advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein

Lisan Homan is sinds september 2015 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen binnen de praktijkgroepen Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Life Sciences.

Specialismen

  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Gezondheidsrecht

Haar werkzaamheden bestaan onder meer uit het adviseren en procederen op het gebied van verkeersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, kwalitatieve aansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid. Daarbij behandelt zij zowel aansprakelijkheidsvraagstukken als de omvang van de schade.

Lisan staat veelvuldig verzekeraars en werkgevers bij in diverse procedures, zoals deelgeschilprocedures en bodemprocedures. Tot slot adviseert zij over verzekeringsrechtelijke aspecten, zoals dekkingsgeschillen.

Meer over Lisan Homan

Lisan heeft, na haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College (ULC), de master Privaatrecht aan de universiteit Utrecht succesvol afgerond, waarbij zij zich specialiseerde in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Als aanvulling op haar master heeft zij een half jaar in Engeland Europees recht gestudeerd aan de University of Sheffield, waar zij onder meer het vak European health law heeft gevolgd.

In 2022 heeft Lisan de Grotius specialisatieopleiding Personenschade cum laude afgerond. 

Lisan publiceert regelmatig in vaktijdschriften, waaronder het PPS-Bulletin. Ook treedt zij op als spreker bij de Kennismeeting Aansprakelijkheid & Verzekering.

Lisan is lid van de Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA), de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en van de Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP). Daarnaast is zij voorzitter geweest van een tweetal commissies bij de Jonge Balie Midden-Nederland en is zij tevens een jaar bestuurslid geweest van de Jonge Balie Midden-Nederland.