Wij maken legal Huurrecht
maatwerk

Huurrecht

De omstandigheden in de vastgoedmarkt veranderen en ook de regelgeving verandert.
De almaar stijgende lijn van de online verkopen heeft een grote impact op vastgoed in het retail-landschap. Veel winkelpanden staan leeg. Het lijkt dan eenvoudig om een andere activiteit in het winkelpand te ondernemen. Maar kan dat zo maar?  Heeft uw pand al een energielabel C? Zo nee, wat zijn de consequenties als het gebouw niet aan de norm voldoet?

Onze aanpak

De specialisten van het team Huurrecht zijn bij uitstek thuis in dit soort vraagstukken. Zij zijn ervaren huurrechtadvocaten met diepgaande en specialistische kennis. Zij adviseren en procederen, zowel voor als tegen overheden, professionele vastgoedbeheerders, beleggers, ondernemers en toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties). Bovendien hebben onze advocaten diepgaande kennis op het snijvlak van huur van zorgvastgoed enerzijds en de bekostiging van zorgvastgoed bij zorginstellingen anderzijds. Hierin werken zij veelvuldig samen met het team Zorg & Sociaal domein.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Gebreken- en onderhoudskwesties
  • Indeplaatsstellingsprocedures
  • Huurprijsgeschillen
  • Opzegging
  • Faillissement
  • Transformaties van zorgvastgoed
  • Huur van zorgvastgoed
  • Bekostiging van zorgvastgoed en instellingen

Voor wie werken wij?

Wij werken voor overheden, professionele vastgoedbeheerders, beleggers, ondernemers en toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) en zorgvastgoed.

Recente zaken Huurrecht

  • Diverse geschillen en procedures voor woningbouwcorporaties, gespecialiseerd in ouderenhuisvesting bij verzoeken om huurprijswijziging van zorginstelling wegens de gewijzigde bekostiging in de zorg
  • Onderhandelingen en opstellen van huurcontracten voor de relocatie van een Zweedse industriële onderneming