Wij maken legal Information Technology
State of the Art

Information Technology

De ontwikkelingen op het gebied van Information Technology volgen elkaar snel op. In toenemende mate maken organisaties gebruik van cloud-oplossingen, platforms en innovatieve technologieën zoals de blockchain, 3D-printing, Artificial Intelligence (AI) en het Internet of Things (IoT). Organisaties bevinden zich steeds vaker in een 'digital transformation'. Information Technology vervult daarbij een kritische rol. Ons Information Technology team heeft brede ervaring met het opstellen, uitonderhandelen en oplossen van geschillen met betrekking tot complexe IT contracten.

Onze aanpak

Het team Information Technology bestaat uit de pijlers Sourcing, Innovation, Privacy en Platforms.
De advocaten die werken in het team werken in een allround IT praktijk, welke zich kenmerkt door een resultaat- en oplossingsgerichte aanpak. Hierbij kijken we zowel naar een geschikte oplossing voor dit moment als een strategie die ook op de lange termijn het beste resultaat oplevert. Onze dienstverlening is hoog gespecialiseerd en 'State of the Art'. Wij zijn betrokken bij onze cliënten en hechten aan een duurzame relatie. Ons team heeft veel ervaring en kent het speelveld; daardoor kunnen wij op een pragmatische manier hoge kwaliteit leveren. Wij adviseren, procederen en contracteren met betrekking tot alle deelgebieden die aan bod komen bij IT. Het team vervult bij IT gedreven projecten graag de rol van ‘projectadvocaat’. Daarmee bedoelen wij dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor alle facetten van de juridische begeleiding van een IT gedreven project.

Door intensieve samenwerking met de andere praktijkgroepen van kantoor (waaronder het notariaat) kunnen wij snel schakelen. In grensoverschrijdende zaken werken wij samen met gerenommeerde en gespecialiseerde advocatenkantoren uit ons eigen internationale netwerk. Dit netwerk en de onafhankelijkheid van ons kantoor stelt ons in staat om in vrijwel alle landen het meest geschikte kantoor te kiezen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Sourcing projecten, waaronder cloud sourcing, IT- of business process outsourcing, off shoring en projecten die vallen onder de werking van de Aanbestedingswet
 • Het opstellen en uitonderhandelen van complexe IT- en technologiecontracten, waaronder SaaS-overeenkomsten, raamovereenkomsten, (agile) software ontwikkelingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, R&D-overeenkomsten, hostingovereenkomsten en SLA's
 • Het oplossen van IT-geschillen, waar nodig door het voeren van een procedure of een alternatieve vorm van geschillenbeslechting (zoals arbitrage of mediation)
 • Privacy compliance, waaronder het uitvoeren van DPIA's, het opstellen van beleid, het melden van datalekken en het sluiten van verwerkersovereenkomsten
 • Begeleiding bij 'dawn raids' of onderzoeken door de Autoriteit Persoonsgegevens
 • '360 graden support' van platforms, met betrekking tot onder meer ontwikkeling, onderhoud en beheer van software (zowel front-end als back-end), hosting diensten, e-commerce wetgeving, consumentenrecht, affiliate marketing en privacy- en cookie verklaringen
 • Advisering over gebruik van nieuwe technologieën (zoals AI, IoT, Blockchain) waarbij vraagstukken zich kunnen voordoen op het snijvlak van privacy en telecommunicatierecht

Voor wie werken wij?

Ons team bedient nationale en internationale ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang met 'State of the Art' dienstverlening. Tot onze cliënten behoren:

 • Software leveranciers
 • (Landelijke) vervoersbedrijven
 • Zorginstellingen, waaronder (universitaire) ziekenhuizen
 • Retailbedrijven
 • Banken
 • Financieel dienstverleners
 • Fintech-ondernemingen
 • Onderwijsinstellingen

Recente zaken Information Technology

 • Het begeleiden van een tender voor een raamovereenkomst voor data center housing services en cloud computing services voor een grootbank
 • Opstellen en onderhandelen van een business process outsourcing overeenkomst voor een Indiase service provider met een Nederlands telecommunicatiebedrijf

Chambers: Testimonials van cliënten over het team

The team at VBK have the ability to quickly get to the core of the matter and have ready knowledge about their fields of law.', 'The lawyers always look after the interest of our company as if they were in-house.' en 'Van Benthem & Keulen is a very good choice due to its extensive experience.


Band 3, Chambers 2024