Wij maken legal Bouwrecht
Constructief

Bouwrecht

De bouw is een veelzijdige wereld, waarin het realiseren van werken gepaard gaat met complexe juridische regelgeving. Overziet u de juridische kansen en risico’s?

Onze aanpak

De advocaten van ons team Bouwrecht hebben veel kennis van de bouwbranche en hebben ruime ervaring met zowel adviseren als procederen. Het vinden van pragmatische en constructieve oplossingen staat in elke zaak voorop.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Aanbestedingen
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid voor gebreken
 • Algemene voorwaarden (zoals UAV, UAV-GC, AVA, DNR, STABU en RAW)
 • Bouwtijdoverschrijding en vertragingsclaims
 • Coördinatieovereenkomsten
 • Design, build, finance, maintain and operate-overeenkomsten
 • Exploitatieovereenkomsten
 • Inefficiency discussies
 • Meer- en minderwerkdiscussies
 • Opleveringsdiscussies
 • Projectontwikkeling
 • Samenwerkingsovereenkomsten

Voor wie werken wij?

Wij werken zowel voor bouwbedrijven, architecten, engineeringsbureaus en toeleveranciers als voor opdrachtgevers. Daarbij moet bedacht worden dat veel hoofdaannemers op hun beurt ook weer kwalificeren als opdrachtgevers ten opzichte van onderaannemers. Speciale expertise hebben wij ontwikkeld in de (technische) installatieindustrie. Daarbij kan gedacht worden aan het ontwerp en de bouw van industriële complexen of onderdelen daarvan (zoals productielijnen en dergelijke), renovatie van technische installaties (onderhoud van tanks en leidingsystemen, warmte- en koudeisolatie van leidingsystemen en dergelijke).

Recente zaken Bouwrecht

 • Begeleiding opleveringsgeschillen bij een grote bio-ethanolfabriek
 • Advisering over aannemings- en coördinatie-overeenkomst bouw radartoren Schiphol
 • Advisering projectontwikkelaar bij een groot nieuwbouwproject woningen in Utrecht
 • Begeleiding DHL bij de realisatie van logistieke locatie(s)
 • Procedure over zandwinning voor een gemeente
 • Omvangrijke arbitrage voor woningcorporatie over meerwerk en vertragingsschade