Ilse Bakker
Advocaat | Mediator Commercial Contracting & Dispute Resolution en Bouwrecht

Ilse Bakker

Advocaat | Mediator Commercial Contracting & Dispute Resolution en Bouwrecht

Ilse Bakker is sinds 2012 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Commercial Contracting & Dispute Resolution en Bouwrecht. Ilse is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht, bouwrecht en geschillenbeslechting.

De afgelopen jaren is Ilse diverse malen gedetacheerd geweest bij verschillende bedrijven, waarbij Ilse als vraagbaak en adviseur fungeerde voor de directie en andere stakeholders binnen de organisatie.

Wat Ilse onderscheidt als advocaat is dat zij altijd zoekt naar creatieve en praktische oplossingen toegespitst op de individuele positie en de wensen van haar cliënten.

Ilse is spreker tijdens de iura actua Contractenrecht.

Specialismen

  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Contractenrecht
  • Geschillenbeslechting
  • Bouwrecht

Meer over Ilse Bakker

Ilse behaalde haar master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft Ilse deelgenomen aan het honoursprogramma Utrecht Law College en het plusprogramma Excellent Mastertracé. Tijdens haar studie was Ilse onder meer werkzaam bij de Rechtswinkel Utrecht.

In 2019 heeft Ilse de Mediationopleiding afgerond.

Ilse publiceert op regelmatige basis een artikel in ‘Bedrijfsjuridische Berichten’ en is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP). 

Naast haar werk is Ilse als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Prago. Prago biedt praktisch gericht onderwijs (basiseducatie) aan laaggeletterden en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Ook wordt Ilse als vrijwilliger ingezet als bemiddelaar door Buurtbemiddeling Utrecht, waar zij buren helpt om uit (dreigende) conflictsituaties te komen.