Wij maken legal Familierecht Mediation
toekomstbestendig

Familierecht Mediation

De laatste jaren zien wij een duidelijke tendens, mede gestimuleerd vanuit de overheid, om scheidingen zoveel mogelijk in goed overleg te regelen. Dit lijkt eenvoudig, maar een echtscheidingsprocedure of het verbreken van een samenleving betekent veel voor de betrokkenen. Het is vaak moeilijk om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te blijven. Door middel van mediation helpen wij u de communicatie goed te houden (of te krijgen) en uw problemen op te lossen. Zeker als er kinderen bij zijn betrokken, kan mediation de voorkeur hebben boven een procedure.

Door mediation proberen de betrokken partijen onder leiding van een neutrale mediator een oplossing voor hun geschil te vinden. Waar procederen soms veel tijd in beslag neemt, is een geschil via mediation vaak snel opgelost. Mediation levert vaak eerder een win-winsituatie voor beide partijen op dan slepende procedures met winnaars en verliezers. Bovendien loopt de onderlinge verstandhouding vaak minder schade op. Mediation kent dus vele voordelen.

Onze mediators hebben een gespecialiseerde mediation opleiding gevolgd. Daarnaast beschikken zij over alle vereiste juridische kennis op het gebied van bijvoorbeeld afwikkeling van echtscheidingen, samenlevingsverbanden en nalatenschappen.

Collaborative divorce (overlegscheiding)

Bij een Collaborative Divorce oftewel een overlegscheiding, heeft u ieder een eigen advocaat en een gemeenschappelijke coach. Met dit team wordt de scheiding afgerond. Vooraf wordt afgesproken dat u in gemeenschappelijk overleg tot een oplossing komt en dat er niet wordt geprocedeerd. Als het nodig blijkt, betrekken we ook een onpartijdig financieel adviseur bij het traject.

Mocht op enig moment toch een procedure noodzakelijk zijn, dan schakelt iedere partij een andere advocaat in. Collaborative divorce is een relatief nieuwe manier om de gevolgen van de scheiding te regelen en kan wellicht ook voor u tot een goede oplossing leiden. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van een collaborative divorce en vertellen u graag over de mogelijkheden.