Privacystatement

Dit privacystatement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Van Benthem & Keulen B.V., gevestigd aan de Archimedeslaan 61 (3584 BA) te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30241317.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Dit privacystatement is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe we met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in verband hiermee aan u toekomen.

Klik hier voor het privacystatement.