Sector Zorg & Life Sciences

Zorg & Life Sciences

Geen andere sector beheerst zo zeer het nieuws als de zorg & life sciences. Zorgaanbieders spannen zich dagelijks in om goede zorg te leveren in de cure, de care en het sociaal domein. Daarbij maken zij gebruik van een groeiend arsenaal aan geneesmiddelen en hulpmiddelen.

Deze toepassingen vormen een onderdeel van medische behandelingen en zijn inmiddels vaak onlosmakelijk verbonden met langdurige verpleging, verzorging en zelfdiagnostiek in de thuissituatie.

Zorg

De wetgever is permanent op zoek naar een evenwicht om via vraagsturing, concurrentie maar ook samenwerking de stijgende zorgkosten te beheersen en kwaliteit te stimuleren. Deze zoektocht naar evenwicht leidt tot veelvuldige aanpassingen en aanscherpingen van de wet- en regelgeving in de zorgsector (care en cure) en het sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).

Wat betekent bijvoorbeeld de omslag van prestatiebekostiging naar uitkomstbekostiging (volgens de principes Value Based Healthcare) voor de zorgcontractering? Welke eisen stelt dit aan de strategische positionering van uw zorgorganisatie en de samenwerkingsverbanden waarbinnen de zorgorganisatie werkt?

Life Sciences

De zorg is bij uitstek een innovatieve sector waar voortdurend nieuwe (medische) technologieën worden ontwikkeld en toegepast. Medische software, apps en diverse devices vormen tegenwoordig steeds meer een onderdeel van medische behandelingen en zijn inmiddels ook vaak onlosmakelijk verbonden met langdurige verpleging, verzorging en zelfdiagnostiek in de thuissituatie. De ontwikkeling en toepassing van dergelijke nieuwe technologieën leidt tot uiteenlopende juridische vraagstukken op het gebied van zorg wet- en regelgeving, gegevensbescherming en privacy. Bent u als fabrikant, distributeur of zorginstelling op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving? Waar moet u aan denken als u een middel op de markt wilt brengen? Aan welke eisen moet een zorginstelling voldoen?

Ons team Zorg & Life Sciences

De advocaten en (kandidaat-)notarissen van ons sectorteam Zorg & Life Sciences hebben hun multidisciplinaire kennis en ervaring effectief gebundeld. Zij bezitten niet alleen de juridische kennis, zij hebben ook ruime ervaring met de juridische aspecten die spelen in de gezondheidszorg. Ons multidisciplinaire team kan u op diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken valt aan het ondernemingsrecht in de zorg, ICT & privacy, aanbesteding, arbeidsrecht, mededinging en bouw. Ook kunnen wij u adviseren over samenwerkingsvormen en fusies in de zorg. Zo nodig kunnen wij u ook notarieel ondersteunen. Van Benthem & Keulen gelooft in een multidisciplinaire aanpak. Onze specialisten uit de diverse expertisegebieden schakelen net zo snel met elkaar als met u.

Specialisaties

 • Medische Aansprakelijkheid
 • Medische technologie en farmacie
 • Gezondheidsrecht en patiëntenrechten
 • Contracteren in de zorg
 • ICT, Privacy en Geheimhouding
 • Aanbestedingen
 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Zorgvastgoed
 • Toezicht en Handhaving

Recente zaken binnen de sector Zorg & Life Sciences

 • Het bijstaan van zorgaanbieders in procedures waarin de aansprakelijkheid vanwege het gebruik van een medisch hulpmiddel centraal staat
 • Het bijstaan van zorginstellingen in geschillen met zorgverzekeraars over de zorginkoop.
 • Het adviseren van koepels en zorginstellingen over de juridische afspraken inzake de continuïteitsbijdrage Covid-19.
 • Het bijstaan van zorgaanbieders bij Coronaclaims
 • Advisering bij omgang met de IGJ bij dreigend verscherpt toezicht
 • Het voeren van verweer namens een groep medisch specialisten en afdelingshoofden bij het medisch tuchtcollege
 • Het bijstaan van medisch adviseurs bij tuchtklachten
 • Het verlenen van juridische bijstand aan medisch specialisten met betrekking tot hun registratie

Chambers: Testimonials van cliënten over het team

They supported us with extremely well-founded statements on complex reports.' en 'The ability of the lawyers at Van Benthem & Keulen to handle complex and sophisticated matters is very good. They are able to give us clear advice from different perspectives.


Band 2, Chambers 2024

Antwoorden op de 10 meest gestelde vragen van zorgaanbieders over de verplichting om per 27 september 2020 hun UBO te registreren

Bent u zorgaanbieder? Dan bent u per 27 september 2020 verplicht uw 'UBO' te registreren bij de Kamer van Koophandel. Wat een UBO is, wat er precies moet worden geregistreerd en overige meest gestelde vragen van zorgaanbieders, leest u in onze Q&A. Naast deze Q&A hebben wij de belangrijkste hoofdzaken kernachtig en schematisch weergegeven in een overzicht. Wilt u meer weten over de UBO-registratie of het overzicht inzien? Klik dan hier.

Vijf zaken die iedere MSB-bestuurder moet weten over de per 1 juli 2020 verplichte cliëntenraad

Medisch specialistische bedrijven moeten per 1 juli 2020 een cliëntenraad instellen als ze voldoen aan de voorwaarden uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Zo'n cliëntenraad krijgt ingrijpende bevoegdheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van een MSB. Wilt u weten welke impact dit kan hebben op uw MSB? Klik dan hier.