Wouter Koelewijn Advocaat | Partner Zorg & Sociaal domein VBK
Wouter Koelewijn Advocaat | Partner Zorg & Sociaal domein VBK
Wouter Koelewijn
Advocaat | Partner Zorg & Sociaal domein

Wouter Koelewijn

Advocaat | Partner Zorg & Sociaal domein

Wouter Koelewijn is sinds mei 2015 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Zorg en Sociaal domein. Vanaf 2018 is Wouter partner bij Van Benthem & Keulen en geeft hij leiding aan de praktijkgroep Zorg en Sociaal domein.

Wouter is in 2009 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden en is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en privacyrecht. Hij publiceert en doceert regelmatig over uiteenlopende thema's op deze rechtsgebieden. Als advocaat gezondheidszorg heeft ruime ervaring met vrijwel alle deelgebieden die de ordening en regulering van de gezondheidszorg raken.

Wouter levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van zijn relaties en treedt op als spreker bij de iura actua, module Zorg.

Specialismen

  • Gezondheidsrecht
  • Samenwerking, bekostiging, tarief- en budgetregulering
  • Zorgcontractering
  • Privacy en patiëntendossiers
  • Maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, langdurige zorg
  • Toezicht- en handhaving

Meer over Wouter Koelewijn

Wouter is Lid van de Raad van Toezicht Stichting De Waarden (Kraamzorg) en als Universitair Docent Gezondheidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij annotator bestuursrechtelijk gezondheidsrecht voor de AB en redactielid van Gezondheidsrecht Updates. Daarnaast is Wouter lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

"Wouter Koelewijn enters the rankings due to increased market recognition. Clients appreciate his "great analytical skills and great turnaround." Sources also highlight that Koelewijn is "commercially strong." He acts on a range of mandates, including governance issues and disputes with health insurers. He also advises healthcare clients on sensitive data protection matters".

Up and Coming, Chambers 2020