Thema Omgevingswet Van Benthem & Keulen

Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 januari 2023. Die datum geeft voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen. De datum is nog niet definitief.

Het doel van de Omgevingswet is te zorgen voor overzichtelijke en efficiënte regels voor een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarnaast vormt energie een integraal onderdeel van het omgevingsbeleid. Ook moet de nieuwe wet zorgen voor kortere besluitvormingsprocedures. Met de Omgevingswet gaat vrijwel alle bestaande regelgeving over ruimtelijke ordening op de schop.

Voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet

Terwijl de ontknoping van het landelijke wetgevingsproces nadert is er nog veel werk aan de winkel. 

  • Gemeenten en provincies
    Voor gemeenten en provincies betekent die nieuwe wetgeving dat er meer verantwoordelijkheid op decentraal niveau komt te liggen. Ook worden er nieuwe instrumenten geïntroduceerd, waarvan het omgevingsplan de belangrijkste is, de opvolger van het bestemmingsplan. Daarnaast moeten decentrale overheden zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet ('DSO-LV'). Daarvoor is specifieke software nodig. Die software zal in veel gevallen extern moeten worden ingekocht. Hierbij moeten de aanbestedingsregels in acht worden genomen.
  • Bouw en vastgoedontwikkelaars
    Ook voor bouw en vastgoedontwikkelaars zorgt de nieuwe Omgevingswet voor veranderingen. Enerzijds is op meer bouwplannen een kortere procedure van toepassing. Anderzijds zorgt termijnoverschrijding van de beslistermijn niet automatisch meer voor het ontstaan van een vergunning. Voor de bouwsector en vastgoedontwikkelaars is het belangrijk om bij iedere vergunningsaanvraag in 2022 te analyseren of de vergunningsaanvraag voor nieuwe projecten beter vóór of na invoering van de nieuwe wet kan plaatsvinden.
  • Bedrijfsleven

    Voor het bedrijfsleven geldt hetzelfde als voor de bouw en vastgoedsector. Bedrijven doen er goed aan nu al plannen voor uitbreiding of verhuizing te toetsen aan de nieuwe regels. Voor bedrijven met milieubelastende activiteiten is het van belang dat de rijksregels in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) terecht komen. Milieu regels worden meer door gemeenten gereguleerd met de nieuwe wet, wat in bepaalde gevallen kan leiden tot strengere regels voor bedrijven op gebied van bijvoorbeeld geur en geluid. Het omgevingsplan speelt hierbij een belangrijke rol.

Kortom, de nieuwe wet stelt gemeenten en provincies, bouw en vastgoedontwikkelaars, het bedrijfsleven en zeker ook burgers voor uitdagingen. Een goede voorbereiding op de nieuwe wetgeving is van groot belang: wat verandert er? Wat zijn consequenties van de nieuwe wetgeving? Waar moet ik nu al rekening mee houden?

Hoe blijft u op de hoogte?

Gemeenten zijn al druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Voor de bouw en vastgoedontwikkelaars en het bedrijfsleven wordt het in 2022 steeds belangrijker om rekening te houden met de aanstaande wetswijziging. Bestaande vergunningen blijven in stand, maar voor nieuwe projecten die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt dat het nieuwe wettelijke kader van toepassing is.

Via deze site houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet, specifiek gericht op de overheid, bouw en vastgoedsector, retailers en burgers. Via onze publicaties (Legal Updates) houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving. Wilt u dat wij u automatisch op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen? Schrijft u zich dan in voor onze Legal Update. Daarnaast organiseren wij events om u bij te praten over de status van de wetgeving en de impact op uw dagelijkse praktijk. Wilt u weten wanneer onze events zijn, klik dan hier.

Blogreeks en nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet'

Onze specialisten van het team Omgevingsrecht publiceren in de aanloop naar de Omgevingswet iedere maand vier blogs, waarin een specifiek thema over de Omgevingswet wordt uitgelicht. U leest wat er allemaal verandert en waar u nu al rekening mee kunt houden. Maandelijks bundelen wij deze blogberichten, aangevuld met relevante Legal Updates en afleveringen van onze tweewekelijkse juridische podcast Licht op Legal, in de Nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet'. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet? Schrijft u zich dan in voor onze maandelijkse Nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet' via deze link.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze advocaten van het team Omgevingsrecht volgen de ontwikkelingen over de Omgevingswet op de voet en houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarbij ligt onze specifieke focus op het omgevingsplan & omgevingsvergunningen, Aanvullingswet grondeigendom, Aanvullingswet natuur en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Wij ondersteunen overheden bij de implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast denken we graag mee met retailers en de bouw- en vastgoedsector of voor concrete projecten nu al gebruik kan worden gemaakt van de voordelen die de Omgevingswet biedt. Ook verzorgen wij inhouse en maatwerk cursussen over de wetswijzigingen en delen wij onze kennis via speciale seminars en publicaties over de Omgevingswet.