Wij maken legal Omgevingsrecht
duurzaam

Omgevingsrecht

Wetgeving is constant in beweging, evolueert of maakt plaats voor nieuwe wetten. Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met deze introductie maken we ook kennis met het omgevingsplan: de vervanger van het bestemmingsplan. Veel regels die voorheen op rijksniveau worden bepaald worden onder de nieuwe wetgeving op lokaal niveau voorgeschreven. Dit vereist een andere manier van werken en leidt tot extra werk bij gemeenten en andere overheden.

Onze aanpak

Tegen de achtergrond van dit veranderende landschap ondersteunt en adviseert ons ervaren team zowel overheden als bedrijven. Via onder andere de ‘Expertgroep Omgevingswet’ delen onze advocaten hun kennis met beide groepen.

Het team Omgevingsrecht bestaat uit gespecialiseerde advocaten en ondersteunende juristen die gezamenlijk het brede terrein van het omgevingsrecht beheersen. Samen met u zoeken wij naar duurzame oplossingen. Waar nodig in samenwerking met ander expertise teams zoals Aanbestedingsrecht, Staatssteun, Vastgoedrecht en Ondernemingsrecht.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Ruimtelijke ordening en Milieu
  • Gebiedsontwikkeling
  • Onteigening
  • Nadeelcompensatie en planschade
  • Gedoogplichten
  • Huisvestingswet

Voor wie werken wij?

Wij zetten ons actief in voor de (semi)overheid en bedrijven. Hierbij ligt de nadruk op projectontwikkelaars, gemeenten, waterschappen, de (duurzame) energie sector en retail sector. Praktisch, to-the-point en oplossingsgericht adviseren kenmerkt onze aanpak. Waar nodig gaan wij een procedure niet uit de weg. 

Online brochure Overheid

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nederland is in transitie en dat heeft haar weerslag op onze samenleving, de groepen mensen die er wonen en dus ook op het openbaar bestuur. Het sectorteam Overheid heeft een online brochure uitgebracht, waarin we inzoomen op vijf actuele thema’s. Vijf thema’s waarbij Van Benthem & Keulen u als juridische kennispartner met diepgaande kennis van het publieke en sociale domein terzijde staat.