Alrik Bijkerk Advocaat Omgevingsrecht VBK
Alrik Bijkerk Advocaat Omgevingsrecht VBK
Alrik Bijkerk
Advocaat Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Alrik Bijkerk

Advocaat Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Alrik Bijkerk is sinds 2017 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Omgevingsrecht.

Alrik is sinds 2009 werkzaam in de advocatuur en is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. Hij opereert op het snijvlak van publiek- / privaatrecht. Alrik heeft ruime ervaring met het optreden voor de rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten in grote onteigenings- en infrastructurele projecten. Ook treedt hij op voor bedrijven en particulieren die met onteigening of ander overheidsingrijpen te maken krijgen. Zijn ervaring met werken voor de overheid is ook dan van toegevoegde waarde.

Specialismen

  • Gebiedsontwikkeling
  • Grondexploitatie
  • Anterieure overeenkomsten
  • Onteigening
  • Gedoogplichten
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Bestuursrecht

Meer over Alrik Bijkerk

Alrik is lid van de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VvOR).