ESG

ESG is een hot topic, en terecht. Het is een begrip met groeiende betekenis.

Ondernemingen voelen dan ook steeds meer de urgentie om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat en de maatschappij. Dit gevoel van urgentie wordt versterkt door kritischer consumenten- en beleggersgedrag en steeds strengere wet- en regelgeving. Maar dat niet alleen. Ook rechtszaken – zoals de klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell – hebben ondernemingen wakker geschud. De urgentie om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat en de maatschappij en te starten met het voeren van een ESG-beleid is aanwezig en wordt verstrekt door steeds meer en strengere wet- en regelgeving. Maar waar moet u beginnen? Welke ontwikkelingen zijn er en hoe implementeert u ESG in uw onderneming? Welke ESG normen en richtlijnen zijn er en aan welke regelgeving moet u voldoen?

Via deze pagina, onze Legal Updates, Podcasts en de speciale ESG nieuwsbrief 'ESG Legal' houden wij u op de hoogte van de laatste en meest relevante (juridische) ontwikkelingen. In onze nieuwsbrief bundelen wij voor u alle ESG Legal Updates, podcasts, events, etc. Zo heeft u een mooi overzicht. De nieuwsbrief verschijnt 1 keer per kwartaal. Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief? Klik dan op de volgende link.

Wat is ESG?

Maar wat is ESG nu eigenlijk precies? Welke internationale en nationale wetten en regelgeving zijn relevant voor uw organisatie als het gaat om ESG? Hoe kunt u uw beleid en processen aanpassen om ESG-risico's beter te beheersen?

De afkorting ESG staat voor 'environmental', 'social' en 'governance', in het Nederlands te vertalen als milieu, maatschappij en governance ookwel goed ondernemingsbestuur.

Milieu

'Milieu' gaat over de op het milieu van invloed zijnde ondernemingsactiviteiten. Denk aan de uitstoot van Co2, vervuiling van lucht, water en land, het gebruik en hergebruik van grondstoffen, het gebruik van hernieuwbare energie, ontbossing en waterverbruik.

Maatschappij

Onder 'maatschappij' worden de relaties van de onderneming met haar belanghebbenden verstaan. Hieronder vallen onder meer arbeidsomstandigheden, diversiteit, gelijke kansen, privacybescherming, kinderarbeid en de persoonlijke ontplooiing van werknemers binnen het bedrijf. Ook gaat 'maatschappij' over de controle van leveranciers op het voldoen aan de binnen het bedrijf heersende ESG-standaarden; de zogenaamde ketenverantwoordelijkheid.

Goed ondernemingsbestuur

'Goed ondernemingsbestuur' staat ten slotte voor het omgaan met corruptie, redelijke bestuurdersbeloningen, relaties met overheden, transparante eigendoms- en zeggenschapsstructuren en fiscale transparantie.

ESG & Wet- en regelgeving

De Europese en nationale wetgever hebben wetgeving in voorbereiding met ESG-standaarden en -richtlijnen die ervoor moet zorgen dat bedrijven de negatieve effecten van hun bedrijfsvoering op het milieu en de maatschappij voorkomen, verminderen en beëindigen. Lees hier welke (nieuwe) wetgeving in ontwikkeling is.

Waar kan het ESG-team van Van Benthem & Keulen u bij helpen?

Ondernemingen krijgen de komende jaren met verstrekkende ESG rapportageverplichtingen te maken.

Door uw onderneming (nu al) zoveel mogelijk ''ESG-bestendig'' in te richten voorkomt u problemen in de toekomst en vergroot u de waarde en de goede uitstraling van uw onderneming.

Ons ESG team kan u helpen bij het in kaart brengen van ESG-verplichtingen die momenteel voor uw onderneming gelden of gaan gelden. Denk hierbij aan verplichtingen omtrent due diligence, rapportage, groene financieringen, werkgeverschap, aanbestedingen, duurzame investeringen en bedrijfsovernames, ESG en compliance en duurzame supply. Maar ook verboden zoals 'greenwashing' kunnen een rol spelen.

Ons multidisciplinaire team

ESG is een onderneming breed onderwerp. Van legal, HR, inkoop tot marketing, iedereen krijgt er mee te maken. ESG vraagt daarom bij uitstek om een multidisciplinaire aanpak. Ons multidisciplinaire ESG team bestaat uit advocaten die enerzijds specialistische kennis hebben op hun vakgebied en anderzijds veel kennis hebben van ESG en de wet- en regelgeving daarvan. Zij zijn gewend om samen te werken aan uitdagingen en vraagstukken vanuit een onderneming. Daardoor kunnen zij heel specifiek en organisatiegericht met u meedenken over uw huidige situatie en kunnen zij snel in kaart brengen welke nieuwe ESG-verplichtingen specifiek voor uw organisatie gelden of gaan gelden.

ESG nieuwsbrief 'ESG Legal'

Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden van de (juridische) ontwikkelingen rondom ESG? Al onze blogs, maar ook onze Legal Updates en podcasts met betrekking tot dit onderwerp bundelen wij in de speciale ESG nieuwsbrief 'ESG Legal' die eenmaal per kwartaal uitkomt. Via volgende link kunt u zich inschrijven