ESG & Werkgeverschap

ESG speelt ook een (steeds grotere) rol in de arbeidsrelatie. Er zijn diverse Europese en nationale wetten die aan werkgevers verplichtingen opleggen en maatschappelijke thema's waar werkgevers niet (meer) omheen kunnen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Gelijke behandelingswetgeving, het wetsvoorstel Wet gelijke beloning man/vrouw en het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
  • De Wet bescherming klokkenluiders
  • Het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de ontwikkelingen op dat gebied, zoals het initiatiefwetsvoorstel in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon en de Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  • Het aanbieden van groene en gezonde arbeidsvoorwaarden en de beoogde invoering van de registratieplicht voor zakelijk en woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2024

Hoe gaat u hiermee om binnen uw onderneming? Welke verplichtingen heeft u al geïmplementeerd? Hoe zorgt u ervoor dat belangrijke thema's leven binnen uw onderneming?  

Wat kan van Benthem & Keulen voor u betekenen?

Ons ESG team kan u helpen bij het in kaart te brengen welke ESG-arbeidsrechtelijke verplichtingen voor uw onderneming momenteel gelden of gaan gelden. Hierbij kan u denken aan het invoeren of updaten van de klokkenluidersregeling en beleid rondom het voorkomen en handhaven van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Ons multidisciplinair ESG team bestaat uit specialisten die enerzijds specialistische kennis hebben op hun vakgebied en anderzijds veel kennis hebben van ESG en de wet- en regelgeving daarvan. Zij zijn gewend om samen te werken en vanuit de uitdagingen en vraagstukken vanuit een onderneming te werken. Daardoor kunnen zij heel specifiek en onderneming gericht met u meedenken over uw huidige situatie en kunnen zij snel in kaart brengen welke nieuwe ESG-verplichtingen specifiek voor uw onderneming en uw HR-beleid gelden.

Heeft u vragen over de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van ESG of het implementeren van ESG-regels in uw organisatie, neem dan vrijblijvend contact op met ons op.