ESG & Bedrijfovernames

Bij bedrijfsovernames worden vele aspecten van de onderneming doorgelicht, zoals de jaarrekening, werknemers en gemaakte afspraken. Binnen dit kader komt er ook steeds meer aandacht voor ESG. Waarom? Omdat de manier waarop een organisatie ESG heeft geïmplementeerd, veel over de toekomstbestendigheid van de onderneming zegt.

Aandacht voor de verschillende ESG-factoren heeft een positieve impact op de onderneming. Zo leidt het tot risicobeperking en waardecreatie van de onderneming. Bij recente overnames is gebleken dat ondernemingen met een duidelijke ESG-stempel beter op de markt liggen en tegen hogere multiples worden verkocht dan ondernemingen die weinig aandacht aan ESG besteden.

De ESG-bestendigheid kan dan ook steeds vaker een dealbreaker zijn. Wanneer tijdens het due diligence onderzoek risico's aan het licht komen waaruit blijkt dat de onderneming niet ESG-verantwoord onderneemt, kan dit ertoe leiden dat de koopprijs wordt verlaagd of de deal zelfs in het gedrang komt.  

Ook is er een bepaalde tendens binnen de financiering van overnames. Banken stellen steeds vaker als eis dat aan ESG-normen moet worden voldaan, voordat er krediet wordt verstrekt. Indien niet aan de normen wordt voldaan, en banken desondanks krediet verstrekken, worden vaak hoge rentetarieven gerekend. Daarnaast speelt ESG ook een rol bij de waardering van de onderneming. Zoals gezegd worden ondernemingen met een duidelijke ESG-stempel tegen hogere multiples verkocht. Het belang van ESG kan dan ook niet langer worden ontkend. Wat betekent dit voor u? Is uw onderneming ESG proof?

Waar moet u op letten?

  • Richt uw businessmodel zo veel mogelijk toekomstbestendig in met respect voor mens en milieu
  • Wees u bewust van de huidige en toekomstige wettelijke vereisten op het gebied van ESG
  • Wees alert op de steeds strengere eisen omtrent de financiering van een overname

Praktische tips

  • Zorg dat uw onderneming de juridische zaken op orde heeft: de arbeidsovereenkomsten moeten conform de wettelijke vereisten zijn opgesteld, de jaarrekening moet tijdig zijn gepubliceerd, etc
  • Zorg ervoor dat uw onderneming aan de huidige wettelijke vereisten omtrent ESG-thema's voldoet
  • Ga alvast aan de slag met voorbereiding op toekomstige ESG-wetgeving: breng in kaart wat de negatieve effecten zijn van uw bedrijfsvoering op mens en milieu en probeer de schadelijkste gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen, verminderen of beëindigen
  • Kies ook een aantal ESG-onderwerpen waarin uw organisatie zich kan profileren
  • Laat vervolgens zien hoe er binnen uw onderneming aan ESG of MVO aandacht wordt besteed door hierover bijvoorbeeld informatie op de website op te nemen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ons team biedt de mogelijkheid om voor u in kaart te brengen met welke due diligence verplichtingen uw onderneming te maken krijgt of hoe ESG in de waardering van uw onderneming kan worden meegewogen. Wij helpen u hierbij graag op weg.