Toch een akkoord omtrent de CSDDD

19-03-2024

De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over de CSDDD 

Het is de Europese Raad gelukt om overeenstemming te bereiken over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Recent was er twijfel ontstaan of de CSDDD nog doorgang zou vinden, aangezien Duitsland ervoor koos niet voor de CSDDD te stemmen en Frankrijk op het laatste moment een voorstel indiende om de drempelwaarde met betrekking tot werknemers flink te verhogen naar 5000 werknemers, zodat het toepassingsgebied van de richtlijn met 80% zou worden gereduceerd. Hierdoor ontbrak in een eerdere stemming een gekwalificeerde meerderheid voor de CSDDD binnen de Europese Raad. Het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad heeft het tij echter weten te keren door een herzien voorstel van de CSDDD voor te stellen. Hiermee hoopte de Belgische regering consensus te bereiken onder de lidstaten en zo de CSDDD in leven te houden. Dit initiatief was succesvol: een benodigde gekwalificeerde meerderheid voor de CSDDD is op 15 maart 2024 in de Europese Raad behaald. De nieuwe versie van de richtlijn komt tegemoet aan de bezwaren van de eerdere tegenstanders middels hogere drempelwaardes: de richtlijn zal van toepassing zijn op bedrijven met meer dan duizend werknemers en een omzet van tenminste EUR 450 miljoen per jaar. Met deze nieuwe drempelwaardes zullen een stuk meer bedrijven buiten de reikwijdte van de CSDDD vallen. 

Deze ontwikkelingen binnen de Europese Raad zijn belangrijk voor de CSDDD, maar de richtlijn moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van het Europees Parlement, die nog niet hebben gestemd over de richtlijn. Deze stemming zal moeten plaatsvinden voor de verkiezingen in juni.

Heeft u vragen over de CSDDD of wilt u meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan ook onze ESG themapagina of neem contact op met één van onze specialisten. 

Dit is een Legal Update van Maaike Kamps en Floris Salomons (juridisch medewerker).

Download als pdf

Specialist(en)