Onzekere toekomst voor de CSDDD

05-03-2024

Wat is de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)?

De Corporate Sustainablity Due Diligence Directive (CSDDD) stelt regels vast voor grote bedrijven met betrekking tot het aanpakken van daadwerkelijke en potentiële negatieve effecten op het milieu en mensenrechten. Dit omvat zowel de effecten van eigen bedrijfsactiviteiten, als de activiteiten in de keten zoals die van zakelijke partners upstream en (gedeeltelijk) downstream. De CSDDD stelt ook regels vast over boetes en civiele aansprakelijkheid voor het schenden van die verplichtingen. De grootste bedrijven moeten daarnaast een plan maken om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsmodel en strategie in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Lees voor meer informatie ook onze blog 'Wat is de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)?'

Nog geen definitief akkoord over de CSDDD

Nadat in het najaar van 2023 een politiek akkoord was bereikt over de CSDDD, zou op 9 februari 2024 formeel gestemd worden over de definitieve tekst van de CSDDD in de Europese Raad. Duitsland heeft echter vlak voor deze stemming laten weten niet meer voor deze richtlijn te zullen gaan stemmen. Dit leidde tot het uitstellen van de stemming in de hoop toch een gekwalificeerde meerderheid te vergaren voor de richtlijn. De nieuwe datum voor de stemming werd vastgesteld op 28 februari, maar ondanks het uitstel bleek er toch niet voldoende steun om de benodigde meerderheid voor de CSDDD te behalen. Naast Duitsland bleken ook Italië en Frankrijk hun steun aan de richtlijn te hebben ingetrokken. 

Verzoek Frankrijk tot wijzigingen in het toepassingsgebied van de CSDDD

In de aanloop naar de nieuwe stemming probeerde Frankrijk, tevergeefs, nog een wijziging door te voeren in de CSDDD. Deze wijziging was specifiek gericht op de drempelwaarde voor het aantal werknemers dat een bedrijf moet hebben om onder de CSDDD te vallen. Frankrijk stelde voor om deze drempel te verhogen van 500 naar 5.000 werknemers, een verandering die het toepassingsgebied van de CSDDD aanzienlijk zou beperken. 

Hoe nu verder? 

De politieke overeenstemming die eerder al was bereikt tussen het Europees Parlement en de Europese Raad kon niet voorkomen dat de CSDDD de benodigde meerderheid in de Europese Raad miste. Het missen van deze goedkeuring betekent een aanzienlijke tegenslag voor de initiatiefnemers van de CSDDD. Het betekent dat de betrokken Europese wetgevingsorganen weer terug naar de tekentafel moeten, om de tegenstribbelende lidstaten tegemoet te komen waardoor zij wel akkoord willen gaan met de definitieve tekst. Mogelijk komt het verzoek van Frankrijk over het toepassingsgebied hier weer aan de orde. Met de Europese Parlementsverkiezingen van juni 2024 in het vooruitzicht, wordt het een uitdaging om de CSDDD nog voor deze verkiezingen aan te passen en goed te keuren. Als de CSDDD niet definitief wordt aangenomen voor de verkiezingen, bestaat het risico dat het eerdere politieke akkoord over de CSDDD ook de steun van het Europees Parlement verliest. Verwacht wordt namelijk dat de verkiezingen zullen leiden tot een 'ruk naar rechts' in het Europees Parlement. Daarmee zou de CSDDD nog verder op losse schroeven komen te staan.

Heeft u vragen over de CSDDD of wilt u meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan ook onze ESG themapagina of neem contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Maaike Kamps en Floris Salomons (juridisch medewerker Corporate/M&A).

Download als pdf

Specialist(en)