Expertise Arbeid & Pensioen VBK
Wij maken legal Arbeid & Pensioen
werkend

Arbeid & Pensioen

De omgeving waarbinnen u opereert verandert in een hoog tempo. Flexibele arbeidsvormen staan hoog op de verlanglijst, maar wat is er mogelijk en hoe ontwikkelt de regelgeving zich op dat punt?

We adviseren bij veranderingen in de organisatie, over vraagstukken rondom werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Ook is de inhuur van zelfstandigen en platformarbeid sterk in opkomst. Hoe speelt uw organisatie op deze ontwikkelingen in? Tegelijk zien we dat werknemers met een vast dienstverband sterk beschermd zijn. Hoe gaat u het beste om met bijvoorbeeld ziekte of underperformance van uw medewerkers?

Onze aanpak

Het team Arbeid & Pensioen helpt u – strategisch en operationeel – met alle uitdagingen op het snijvlak van HR en Legal. U kunt bij ons terecht voor een ingewikkelde herstructurering en/of reorganisatie, arbeidsvoorwaarden of dreigende staking. Maar ook voor de afwikkeling van arbeidsrechtelijke problemen in de individuele arbeidsrelatie.

De werkwijze binnen het team kenmerkt zich door een persoonlijke en laagdrempelige benadering.
Onze advocaten zijn oplossingsgericht en we zorgen voor effectieve oplossingen in de relatie met uw medewerkers.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsrecht in overnames
 • CAO en medezeggenschap
 • Inhuur zelfstandigen (zzp)
 • Ontslag
 • Overgang van onderneming
 • Pensioen
 • Reorganisatie
 • Stakingsverbod
 • Statutair bestuurders
 • Uitzending en detachering
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • Ziekte en re-integratie

Voor wie werken wij?

Ons team werkt voor grotere werkgevers in de commerciële sector. Daarnaast zijn we goed thuis in de Zorg, het Onderwijs en de Overheid. We werken vaak samen met andere teams binnen ons kantoor, zoals het team Herstructurering, Corporate / M&A, Banking & Finance en ICT/privacy.

Recente zaken Arbeid & Pensioen

 • Het adviseren over sourcing van personeel: inhuur en bemiddelen van werknemers, uitzendkrachten en zzp
 • Onderhandeling vakbonden over Sociaal Plan
 • Grootschalige fusie in de non-profitsector
 • Advisering over toepassing WNT
 • Het begeleiden van werkgevers bij de cross border inzet van werknemers en het adviseren over hun arbeidsvoorwaarden
 • Advisering meerdere gemeenten over arbeidsrechtelijke kwesties
 • Advisering inzake een inleenconstructie via een digitaal platform
boekje Arbeid & Pensioen in de praktijk 2021

Arbeid & Pensioen in de praktijk 2021

In mei 2021 hebben wij de 5e druk van het boekje ‘Arbeid & Pensioen in de praktijk’ uitgebracht. ‘Arbeid & Pensioen in de praktijk’ is geschreven door de advocaten van het team Arbeid & Pensioen voor HR managers en HR verantwoordelijken. Het is vooral een praktische gids. Wilt u meer weten over het boekje ‘Arbeid & Pensioen in de praktijk’ of wilt u het boekje ontvangen? Neem dan contact op met Pieter Mantel.