Pieter Mantel
Advocaat | Partner Arbeid & Pensioen

Pieter Mantel

Advocaat | Partner Arbeid & Pensioen

Pieter Mantel is sinds 1997 als advocaat en sinds 2007 ook als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Arbeid & Pensioen. Pieter heeft zich gespecialiseerd in het collectief arbeidsrecht, waaronder reorganisatie, staking, CAO en medezeggenschap. Pieter geeft leiding aan de praktijkgroep Arbeid & Pensioen.

Voor Pieter is de samenwerking met cliënten veel breder dan de afwikkeling van zaken alleen. Pieter heeft een sterke interesse in de businessdrivers van de cliënt om van daaruit gezamenlijk naar een passende oplossing te zoeken. Pieter deelt graag zijn sterk gespecialiseerde kennis op het snijvlak van arbeidsrecht en HR. Vaak overlegt Pieter met zijn cliënten over een scholingsprogramma om ook op die manier van elkaar te leren en samen beter te worden.

Pieter coördineert de afwikkeling van meer operationele arbeidsrechtelijke kwesties. Daarvoor betrekt hij dan passend expertiseniveau van de advocaten in zijn praktijkgroep, bijvoorbeeld op het terrein van ontslagzaken en ziektedossiers.

Pieter is vaste spreker bij de iura actua, module arbeidsrecht en bij de Masterclass Arbeidsrecht. Ook verzorgt hij frequent workshops op locatie bij zijn cliënten.

Specialismen

  • Reorganisaties
  • Medezeggenschap
  • CAO en Sociaal Plan
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsrecht in overnames
  • Sourcing van personeel

Meer over Pieter Mantel

Pieter heeft ruime bestuurlijke ervaring, ook binnen Van Benthem & Keulen. Daarnaast is hij oprichter en bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland. Ook is hij lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Vereniging voor Arbeidsrecht.