Wij maken legal Kartelschade & Private enforcement
doeltreffend

Kartelschade & Private enforcement

De laatste jaren heeft zich een specialisme ontwikkeld op het snijvlak van het civiele recht en het mededingingsrecht: de private handhaving (private enforcement) van het mededingingsrecht. Dit specialisme omvat kartelschadezaken en andere civiele (aansprakelijkheids- en contractuele) geschillen waarbij het mededingingsrecht een belangrijke rol speelt.

Nederland geldt als een van de meest prominente jurisdicties voor het voeren van (pan-Europese) kartelschadezaken. Nederlandse rechters hebben sinds 2010 veel ervaring opgedaan met dergelijke procedures. De Nederlandse rechtspraak staat bekend als snel, efficiënt en betrouwbaar. Om die redenen kiezen veel internationale bedrijven, instellingen en procesfinanciers ervoor om kartelschadezaken aanhangig te maken in Nederland, ook wanneer de gevorderde schade geheel of gedeeltelijk buiten Nederland is geleden.

Onze aanpak

De advocaten van ons team Kartelschade & Private enforcement leveren kwalitatief hoogwaardige en doeltreffende dienstverlening op het vlak van private handhaving. Wij zijn specialist in het voeren van pan-Europese kartelschadezaken. Het team staat onder leiding van Joost Möhlmann. Joost heeft als advocaat opgetreden ten behoeve van honderden ondernemingen die schade hebben geleden als gevolg van het luchtvrachtkartel, het paraffinewaskartel en het natriumchloraatkartel.

Voor wie werken wij?

Ons team vervult momenteel een vooraanstaande rol in een pan-Europese kartelschadeprocedure inzake het vrachtwagenkartel. Wij treden op als lead counsel van CDC Cartel Damage Claims, de Europese marktleider op het terrein van kartelschade. CDC heeft de schadevorderingen van vele honderden internationale ondernemingen gebundeld en ingesteld in een procedure die aanhangig is bij de rechtbank Amsterdam.