TenneT/ABB: een mijlpaal voor kartelschade én het algemene schadevergoe­dingsrecht

06-12-2016

In Maandblad voor Vermogensrecht (MvM), 2016 nr. 10 schreven Joost Möhlmann en Mark Fidder het artikel “TenneT/ABB: een mijlpaal voor kartelschade én het algemene schadevergoedingsrecht”.

Het TenneT/ABB-arrest van de Hoge Raad vormt een mijlpaal voor kartelschade en het algemen schadevergoedingsrecht. Het biedt duidelijkheid over het bij kartelschade belangrijke passing-onverweer en herziet de vereisten voor voordeelstoerekening. Dit artikel bevat een uitgebreide analyse van het arrest en bespreekt nieuwe vragen die het arrest opwerpt met betrekking tot de bewijslastverdeling bij toerekening van voordeel.

Download als pdf

Specialist(en)