Wij maken legal Competition & EU
level playingfield

Competition & EU

Elke sector krijgt ermee te maken: het mededingingsrecht. Het mededingingsrecht stelt grenzen aan het marktgedrag van bedrijven en is voortdurend in ontwikkeling. In een tijd waarin online verkopen extreem toenemen, richten de mededingingsautoriteiten zich niet langer enkel op klassieke kartelafspraken, maar ook steeds meer op verticale afspraken, waaronder afspraken tussen leveranciers en distributeurs.

De toename van online verkopen brengt grote uitdagingen met zich mee. Hoe kiest u de vorm van distributie die het beste bij uw onderneming past? Gaat u bijvoorbeeld over op een selectief distributiesysteem of kiest u voor een meer open vorm van distributie? Er zijn mogelijkheden om grip te houden op uw distributiebeleid, terwijl u blijft voldoen aan de mededingingsregels.

Eveneens zien we een trend dat bedrijven meer samenwerking zoeken, waarbij thema’s als innovatie en duurzaamheid in veel gevallen een rol spelen. Dit kan echter niet onbeperkt onder de mededingingswetgeving. Welke afspraken zijn toegestaan, en welke niet? En hoe bepaalt u dat?

Wanneer u kiest voor een meer structurele samenwerking, bijvoorbeeld door acquisitie, moet u bovendien rekening houden met een eventuele meldplicht bij de mededingingsautoriteit(en).

Onze aanpak

Mededingingsrecht is een niet meer weg te denken rechtsgebied waar iedere onderneming van tijd tot tijd mee te maken krijgt. Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die het mededingingsrecht u biedt. Waar nodig zoeken wij daar de grenzen op om u in staat te stellen grensoverschrijdend bezig te zijn want dit rechtsgebied is permanent in ontwikkeling en dat biedt kansen!

De advocaten van het team Competition & EU adviseren u over alle aspecten van het mededingingsrecht, het staatssteunrecht en de Wet Markt & Overheid. Daarnaast verzorgen onze advocaten regelmatig maatwerk compliance en dawn raid trainingen. Tot slot staan ze uw bedrijf bij tijdens een inval en een daaropvolgend onderzoek door de mededingingsautoriteiten.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Kartelverbod
  • Distributierelaties
  • Compliance & Dawn raids
  • Concentratietoezicht bij ACM en NZa
  • Misbruik van machtpositie
  • Staatssteunrecht
  • Wet Markt & Overheid

Voor wie werken wij?

  • Overheden (in verband met staatssteun)
  • Retailbedrijven (in verband met selectieve distributie)
  • Bedrijven op overnamepad (in verband met het aanmelden van concentraties)