Wij maken legal Bestuursrecht
passend

Bestuursrecht

De Awb bestaat dit jaar ruim 25 jaar. De invoering van deze wet heeft ervoor gezorgd dat het algemeen bestuursrecht een stuk eenduidiger en toegankelijker werd. Echter, de Awb is geen statische wet. Sterker nog, het algemeen bestuursrecht is continue in beweging. Enerzijds door uitspraken van bestuursrechters, denk aan de uitspraken over het vertrouwensbeginsel en het gedoogbesluit. Anderzijds door nieuwe wetgeving, zoals de Wet open overheid die de Wet openbaarheid van bestuur heeft vervangen en de Wet digitale overheid. Wat zijn de laatste uitspraken en welke nieuwe wetgevingen komen eraan? Wat is de impact hiervan op zaken waar u nu mee bezig bent of die binnenkort gaan spelen?

Onze aanpak

U ervaart dat de complexiteit van projecten door alle ontwikkelingen toeneemt en de impact groot is. Daarom bent u op zoek naar juridische specialisten die het bestuursrecht door en door kennen, die snappen wat de impact van de ontwikkelingen is op uw projecten en uw werk en die u pragmatisch en passend adviseren. Ons team Bestuursrecht bestaat uit ervaren advocaten die alle onderdelen van het bestuursrecht beheersen. Daarnaast houden zij zowel de juridische als marktontwikkelingen goed in de gaten en kunnen zij adequaat reageren en adviseren. Om u optimaal en vanuit verschillende disciplines te kunnen bedienen, werken wij nauw samen met onze specialisten op het gebied van aanbesteding, staatssteun, mededinging, vastgoed en ondernemingsrecht.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Toezicht en Handhaving
 • Vergunningen
 • Wet open overheid (Woo)
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Subsidie
 • Bestuurlijke boete
 • Integriteit en Bibob
 • Privacy en gegevensverwerking
 • Schaarse rechten
 • Onderwijsregelgeving
 • Wet Markt en Overheid
 • Awb / Bestuursprocesrecht

Voor wie werken wij?

Wij adviseren en procederen in kwesties waarbij de overheid is betrokken. Dat kan zowel voor als tegen overheden zijn.

Gerelateerd

Recente zaken Bestuursrecht

 • Procedure voor gemeente over onderwijshuisvesting
 • Procedure bij CBB voor grote transportonderneming over gebiedsgebonden subsidie en innovatiesubsidie
 • Procedure voor gemeente bij Centrale Raad van Beroep tegen Minister SZW over verdeling bijstandsgelden
 • Het voeren van diverse procedures in verband met precarioheffing voor kabels en leidingen
 • Procedure bij CBB over een Algemeen belang besluit op grond van de Wet Markt en Overheid
 • Advisering aan en procedure voor gemeente over schaarse rechten / Dienstenrichtlijn (exploitatievergunningen rondvaartboten)

Online brochure Overheid

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nederland is in transitie en dat heeft haar weerslag op onze samenleving, de groepen mensen die er wonen en dus ook op het openbaar bestuur. Het sectorteam Overheid heeft een online brochure uitgebracht, waarin we inzoomen op vijf actuele thema’s. Vijf thema’s waarbij Van Benthem & Keulen u als juridische kennispartner met diepgaande kennis van het publieke en sociale domein terzijde staat.