Bastiaan Wallage Advocaat Zorg & Sociaal domein VBK
Bastiaan Wallage Advocaat Zorg & Sociaal domein VBK
Bastiaan Wallage
Advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht

Bastiaan Wallage

Advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht

Bastiaan Wallage is sinds 2016 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Bestuursrecht & Zorg en sociaal domein.

Bastiaan is naast zijn werk in de advocatuur ook verbonden als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek verricht naar de vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel. Daarnaast is hij sinds 2018 als universitair docent gezondheidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Specialismen

  • Adviseren en procederen op het gebied van bestuursrecht, sociaal domein en gezondheidsrecht
  • Werkzaamheden in diverse deelgebieden die het stelsel van de gezondheidszorg raken, waaronder de bekostiging van de zorg, tariefregulering, budgetregulering, zorginkoop, Wmo 2015, Jeugdwet en toezicht en handhaving in de zorg

Meer over Bastiaan Wallage

Bastiaan is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, de Vereniging voor Gezondheidsrecht, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en de Vereniging Jonge Balie.

Bastiaan coördineert de zaken die via Pro Bono Connect binnenkomen.