Licht op Legal: Stelselwetten: Hoe functioneren de wetten ten aanzien van extramuralisering en waar liggen de juridische knelpunten?

02-05-2023

Dit is aflevering 83 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Bastiaan Wallage, advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen en Berry Wagterveld, bestuurder van Stichting Wagterveld Zorg, in op stelselwetten en het functioneren van de wetten ten aanzien van extramuralisering.  

Het zorgbudget staat al lange tijd onder druk. De overheid zoekt continu naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op het zorgbudget. Eén van de mogelijke oplossingen is dat zorg en wonen gescheiden wordt.

In deze podcast gaat Bastiaan allereerst kort in op de vier stelselwetten waarop Nederlanders aanspraak kunnen maken met betrekking tot zorg, te weten: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de WMO 2015. Daarnaast licht hij toe welke ontwikkeling hij ziet in het kader van kostenbesparing in de zorg: het scheiden van zorg en wonen, lees hulpverlening aan huis. Deze ontwikkeling blijkt in de praktijk succesvol, maar heeft op juridisch vlak diverse uitdagingen. Welke uitdagingen dat zijn licht Bastiaan in deze podcast toe.

Berry vertelt daarnaast hoe de hulpverlening aan huis in de praktijk werkt, wat dit betekent voor de dienstverlening van de zorgaanbieder en welke resultaten deze hulpverlening heeft.

Wilt u meer weten over de juridische kaders rond het scheiden van zorg en wonen, lees hulpverlening aan huis? Neem dan contact op met Bastiaan Wallage.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)