Kapitaallasten verdisconteerd in huurprijs van een huurovereenkomst tegen bepaalde duur

10-04-2016

In AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB 2016/139), schreven Hans van Noort, Wouter Koelewijn en Bastiaan Wallage een annotatie onder de uitspraak van de meervoudige kamer van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 12 november 2015.

In deze annotatie wordt beschreven dat appellante aannemelijk heeft gemaakt dat zij door de verandering van de bekostiging van de kapitaallasten in haar voortbestaan bedreigd wordt.

Nu het College deze dreiging reĆ«el acht, is sprake van een gevolg als bedoeld in artikel 4:84 Awb dat wegens de hiervoor genoemde bijzondere omstandigheid onevenredig is in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Verweerster dient een nieuw besluit te nemen en moet daarbij met een oplossing komen die recht doet aan de door de invoering van de NHC ontstane problematiek van appellante.

Download als pdf

Specialist(en)