Sector Onderwijs

Onderwijs

Ieder jaar publiceert de onderwijsinspectie het rapport “De staat van het onderwijs”. Een rijk rapport met trends en ontwikkelingen. Het is één van de bronnen die ons sectorteam gebruikt om bekend te blijven met de actuele ontwikkelingen waarmee u zich geconfronteerd ziet. Wat betekenen actuele onderwerpen zoals curriculum herziening, de versterking van verantwoording en kwaliteitsafspraken voor u?

Het sectorteam Onderwijs is vergaand gespecialiseerd en weet de ontwikkelingen in het onderwijs te combineren met een diepgaande, multidisciplinair geborgde kennis. Het sectorteam bestaat uit advocaten en (kandidaat-)notarissen die ieder vanuit hun eigen specialisme kennis en ervaring in het onderwijs delen. Het sectorteam wordt bijgestaan door een Raad van Advies met prominente vertegenwoordigers uit de diverse onderwijsgeledingen. Tijdens bijeenkomsten met de Raad van Advies wordt gesproken over de ontwikkelingen in het onderwijs, waaronder het arbeidsmarktperspectief, bindend studieadvies en bekostiging.

Specialisaties

 • Aansprakelijkheid
 • Arbeidsgeschillen
 • Bekostiging
 • Bezwaar en beroep
 • Cao
 • Contracten
 • Governance
 • Huur
 • IT/ICT
 • Medezeggenschap
 • Notariaat
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsrecht
 • Privacy
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • Reorganisaties

Recente zaken binnen de sector Onderwijs

 • Advisering op het gebied van medezeggenschap
 • Advisering Hogeschool Utrecht bij diverse bekostigingsvraagstukken
 • Procedure voor gemeente over huisvesting Wet op het primair onderwijs
 • Procedure Geschillencommissie Passend Onderwijs over schorsen/verwijderen leerling VO
 • Advisering van een hogeschool bij een huurrechtkwestie
 • Advisering MBO Raad in diverse arbeidsrechtelijke en strategische vraagstukken
 • Advisering interne klacht studievoortgang/BSA (WEB)
 • Procedure zorgplicht arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid (WEB)
 • Meerdere ontslagprocedures voor hogescholen
 • Opstellen van overeenkomsten inzake inkoop ICT voor een universiteit