Renske Verhoeff
Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution

Renske Verhoeff

Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution

Renske Verhoeff is sinds februari 2020 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution. Renske is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht en geschillenbeslechting.

Na haar studie is Renske bijna drie jaren werkzaam geweest bij de rechtbank als senior juridisch medewerker, waar zij ruime proceservaring heeft opgedaan en vonnissen heeft geschreven op het gebied van onder andere commercieel contractenrecht en ondernemingsrecht. Aansluitend heeft zij enkele maanden gewerkt als juridisch medewerker binnen de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen.

Specialismen

  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Contractenrecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Geschillenbeslechting

Meer over Renske Verhoeff

Renske volgde de master civiel recht aan de Universiteit Leiden en behaalde haar masterdiploma in 2016. Tijdens haar studie is Renske onder meer werkzaam geweest als buitengriffier bij het gerechtshof te Den Haag.

Renske publiceert op regelmatige basis in vakliteratuur.

Renske is lid van de Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland.