Wij maken legal Herstructurering & Insolventie
oplossingsgericht

Herstructurering & Insolventie

De financiële problemen nemen op dit moment bij steeds meer ondernemingen toe. De coronacrisis, het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de stijging van energie- en grondstofprijzen zijn belangrijke oorzaken. Als gevolg daarvan zal naar verwachting het aantal faillissementen de komende jaren sterk stijgen. Hoe kunt u de schade voor uw onderneming beperken en een eventueel faillissement voorkomen?

Onze aanpak

Indien uw organisatie in zwaar weer verkeert is het essentieel om tijdig in actie komen om zo de financiële risico's voor uzelf en uw onderneming zo veel als mogelijk af te dekken. Daarbij helpt het vaak om advies te vragen aan een onafhankelijk adviseur die objectief naar uw situatie kijkt en u op basis van kennis en ervaring pragmatisch en oplossingsgericht kan adviseren. 

Ons team Herstructurering & Insolventie heeft jarenlange ervaring met het herstructureren van ondernemingen en het afwikkelen van faillissementen van kleine ondernemingen tot grote instellingen in onder andere retail, zorg en vastgoed.

Wordt uw onderneming geconfronteerd met een handelspartner in financieel zwaar weer? Ook dan kunnen wij u voorzien van praktisch advies. Daarbij staat het belang van uw onderneming altijd centraal.

Daarnaast hebben onze advocaten ook ervaring met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) doordat zij cliënten hebben bijgestaan in WHOA-trajecten en aangesteld zijn geweest als herstructureringsdeskundigen in WHOA-procedures.  

Door onze jarenlange ervaring als curatoren in (grote) faillissementen, hebben wij veel kennis en expertise van rechtmatigheidsonderzoeken en zijn wij in staat om andere curatoren te ondersteunen met omvangrijke en diepgaande onderzoeken naar rechtmatigheidsvraagstukken. Ook bij aansprakelijkheidsprocedures tegen (voormalig) bestuurders, commissarissen en accountants kunnen wij aan andere curatoren ondersteuning bieden. Andersom staan wij bestuurders, commissarissen en accountants bij die aansprakelijk worden gesteld door curatoren. Dit geldt ook voor de eventuele tuchtprocedures die aan een dergelijke aansprakelijkheidstelling voorafgaan.

Naast de herstructureringspraktijk voeren wij een uitgebreide insolventiepraktijk. Onze advocaten worden regelmatig door de rechtbanken benoemd als bewindvoerder in surseances of curator in faillissementen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ons team adviseert en (zo nodig) procedeert onder andere over:

  • Herstructureringsmogelijkheden van uw onderneming
  • Risico's voor bestuur en toezichthouders bij herstructurering
  • Een mogelijk WHOA-akkoord
  • Overname uit faillissement van (een onderdeel van) een onderneming
  • Uw positie als bestuurder en/of aandeelhouder
  • Bestuurdersaansprakelijkheid, commissarisaansprakelijkheid en accountantsaansprakelijkheid
  • Schadebeperkende maatregelen in het geval van insolventie van een handelspartner
  • Uitwinning van zekerheden of het voorkomen daarvan
  • Begeleiden van doorstart uit faillissement
  • Begeleiden bij aanvraag surseance of faillissement

Lees hier alles over de faillissementen die wij in behandeling hebben.

Per 1 januari 2021 is de bestaande Faillisementswet uitgebreid door de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA'). Met de uitbreiding van de Faillissementswet ontstaat voor ondernemers die failliet dreigen te gaan, de mogelijkheid om een akkoord aan te bieden aan schuldeisers en aandeelhouders om op die manier de schulden te saneren of de onderneming te herstructureren.

Bent u ondernemer met schulden en wilt u weten wat de WHOA voor u kan betekenen? Of bent u schuldeiser en wilt u weten wat uw rechten zijn? Bekijk dan onze WHOA-pagina.

Chambers: Testimonials van cliënten over het team

Van Benthem & Keulen has a very reliable insolvency team.


Band 4, Chambers 2024

Supply Chain Memo

In deze onzekere tijden kan een contractuele tegenpartij te maken krijgen met financiële problemen. In de Supply Chain Memo (Engelstalig) geven we een aantal praktische tips om de risico's van blootstelling aan insolventie van een tegenpartij te beperken.

Directors' Liability Memo

In principe zijn bestuurders en directeuren van naamloze vennootschappen niet persoonlijk aansprakelijk voor de juridische handelingen en plichten die namens het bedrijf worden uitgevoerd.  In specifieke omstandigheden kunnen bestuurders echter worden aangesproken voor schade door het bedrijf, derden en/of de curator ('piercing the corporate veil') met grote financiële gevolgen. In de Directors' Liability Memo (Engelstalig) geven we een korte samenvatting van de belangrijkste varianten van bestuurdersaansprakelijkheid naar Nederlands recht.