De Beklamel-norm bij mislukte startups: naar een evenwichtige risicoverdeling

10-04-2024

In Tijdschrift Financiering Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2024, aflevering 3 (FIP 2024/43) schreven Rhea Bask en Daniël Schuilwerve het artikel 'De Beklamel-norm bij mislukte startups: naar een evenwichtige risicoverdeling'. 

Startups gaan – ondanks de vaak onzekere toekomst – veel verplichtingen aan met derden. Uit de rechtspraak blijkt dat het voor crediteuren veelal lastig is om te bewijzen dat een bestuurder van een startup de verplichtingen te lichtvaardig is aangegaan en onbehoorlijk heeft gehandeld. In dit artikel bepleiten Rhea Bask en Daniël Schuilwerve een verzwaarde stelplicht voor bestuurders van startups voor het aangaan van risicovolle verplichtingen.

Download hieronder de eerste pagina als pdf of lees het volledige artikel via deze link.

Download de pdf

Specialist(en)