Wij maken legal Familierecht
doortastend

Familierecht

Het aantal echtscheidingen en samenlevingsverbanden dat eindigt blijft stijgen. Ook wordt de afwikkeling van scheidingen ingewikkelder door de steeds complexer wordende juridische en fiscale regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, alimentatie en pensioenen. Daarnaast zijn relaties internationaler: echtparen hebben vaker verschillende nationaliteiten, werken in het buitenland of hebben hun vermogen in het buitenland.

Onze aanpak

Wanneer u met een scheiding of een beëindiging van uw samenleving te maken krijgt, heeft u behoefte aan het beste advies. Of u nu advies wilt voorafgaand aan het nemen van de beslissing om uit elkaar te gaan, een advocaat zoekt om u bij te staan bij een familierechtelijke procedure of op zoek bent naar een mediator om samen tot afspraken te komen, u bent bij ons aan het goede adres.

In het familierecht gaat het over belangrijke beslissingen over uw toekomst, uw kinderen en uw financiële positie. De advocaten en (MfN)mediators van de praktijkgroep Familierecht kunnen vanwege het full service concept dat Van Benthem & Keulen biedt, advies inwinnen bij de andere praktijkgroepen van ons kantoor.

Wij zijn kundig, doortastend ingesteld en oplossingsgericht. We zorgen voor goede juridische en financiële afspraken in overleg met de andere advocaat, via een gerechtelijke procedure, mediation of overlegscheiding (collaborative divorce). Bij de begeleiding van de cliënt staat, naast onze deskundigheid, de grote betrokkenheid bij uw zakelijke en emotionele belangen centraal.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • (Internationale) Echtscheiding
 • Verbreking samenleving
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Advies huwelijksvoorwaarden
 • Vermogensdeling (gemeenschap van goederen)
 • Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • Alimentatie
 • Huisvesting
 • Second Opinions
 • Gezag en omgangsregeling
 • Internationaal familierecht
 • Naamswijziging, adoptie, curatele en bewindzaken
 • Draagmoederschap
 • Advies voor en tijdens het huwelijk over huwelijksvermogensregime
 • Overlegscheiding/Collaborative divorce
 • Mediation (ook online)

Voor wie werken wij?

De advocaten van de praktijkgroep Familierecht treden op voor vermogende particulieren, ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, DGA’s, topsporters, medisch specialisten, expats en mensen in loondienst.

Een eerste bespreking met uw advocaat

Wanneer het om een echtscheiding gaat, is het efficiënt als u naar een eerste bespreking een aantal gegevens en stukken meeneemt (inventarisatielijst). Hebt u kinderen? Dan is voor het aanvragen van een echtscheiding - en in sommige gevallen ook bij beëindiging van een samenleving - een ouderschapsplan verplicht. Een korte versie van het ouderschapsplan kunt u hier downloaden.