Sector Overheid

Overheid

De overheid is een complexe omgeving met een enorme regeldruk, waarin doelstellingen moeten worden gerealiseerd tegen de achtergrond van een vaak politiek sensitieve omgeving. Welke uitdagingen komen op u af? Beschikt u over de vereiste kennis?

Onze ervaren specialisten uit het sectorteam begrijpen uw bestuurlijke en politieke context en zijn een goede gesprekspartner voor zowel juristen, ambtenaren en bestuurders. Onze focus ligt op snelle, pragmatische en kostenefficiënte oplossingen.

Wij zijn onze overheidscliënten van dienst op vrijwel alle rechtsgebieden die de overheid raken. Voor elk van die rechtsgebieden hebben wij een team van gespecialiseerde, ervaren advocaten en (kandidaat-)notarissen beschikbaar.

Specialisaties

 • Aanbestedingsrecht
 • Bestuursrecht
 • Bouwrecht
 • Commercieel Vastgoed
 • Huurrecht
 • Notariaat
 • Omgevingsrecht
 • Sociaal Domein
 • Publiek-Privaat-Samenwerking (PPS)
 • Staatssteun

Recente zaken binnen de sector Overheid

 • Ontruiming van een omvangrijk evenementencomplex voor de realisatie van een woonwijk
 • Begeleiden en mede vormgeven van de revitalisering van een groot woonwagencentrum
 • Juridische procedure voor de realisatie van detailhandel op een perifere locatie
 • (Onafhankelijke) advisering inzake nadeelcompensatie en planschade
 • Procedures bij College voor de Rechten van de Mens
 • Integriteitsonderzoek (o.a. Wet Huis voor klokkenluiders)

Online brochure Overheid

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nederland is in transitie en dat heeft haar weerslag op onze samenleving, de groepen mensen die er wonen en dus ook op het openbaar bestuur. Het sectorteam Overheid heeft een online brochure uitgebracht, waarin we inzoomen op vijf actuele thema’s. Vijf thema’s waarbij Van Benthem & Keulen u als juridische kennispartner met diepgaande kennis van het publieke en sociale domein terzijde staat.