Justine van Lochem
Advocaat | Partner Commercieel Vastgoed en Huurrecht

Justine van Lochem

Advocaat | Partner Commercieel Vastgoed en Huurrecht

Justine van Lochem is sinds 2023 als advocaat en partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen binnen de teams Commercieel Vastgoed en Huurrecht, waaraan zij leidinggeeft. Zij is gespecialiseerd in het huurrecht, zowel ten aanzien van het huurrecht van bedrijfsruimte als van woonruimte. Daarnaast adviseert en procedeert Justine op het gebied van het verbintenissenrecht en goederenrecht over vastgoed gerelateerde kwesties.

Wat Justine onderscheidt als advocaat is haar uitgebreide specialistische kennis en analytisch vermogen wat zij weet om te zetten in pragmatisch advies. Justine is toegankelijk en benaderbaar, mede omdat zij haar advies zonder onnodig vakjargon overbrengt. Justine heeft het talent om zaken helder uit te leggen en zet haar overtuigingskracht geregeld in, tijdens zittingen en besprekingen, maar ook in de collegezaal.

Justine is sinds 2006 werkzaam als advocaat. In 2019 is Justine aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op het proefschrift ‘Open normen in het huurrecht: Ruimte versus rechtszekerheid’.

Naast haar werk als advocaat en partner bij Van Benthem & Keulen, is Justine sinds 2020 als bijzonder hoogleraar Huurrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het betreft een leerstoel van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA).

Specialismen

  • Commercieel Vastgoed
  • Huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte)
  • Algemeen verbintenissenrecht
  • Goederenrecht

Meer over Justine van Lochem

Justine doceert en publiceert regelmatig. Justine is onder meer docent bij de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), het Studiecentrum rechtspleging (SSR), OSR Juridische Opleidingen, de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en bij diverse rechtbanken en gerechtshoven. Ook verzorgt zij in-house trainingen voor haar relaties.

Justine is redactielid van WR, Tijdschrift voor huurrecht, en van de Groene Serie Huurrecht. Daarnaast is Justine een van de auteurs van Tekst & Commentaar Huurrecht en van SDU Practice Notes (OpMaat Huurrecht).