Wij maken legal Commercial Contracting & Dispute Resolution
transparant

Commercial Contracting & Dispute Resolution

De wereld om ons heen wordt steeds juridischer. Er wordt vaker geprocedeerd, de procedures duren langer en worden alsmaar complexer. Wij zien dan ook een tendens om al aan de ‘voorkant’ van een transactie, in de overeenkomst, de risico’s te verdelen of in te perken. De roep om alternatieve vormen van geschillenbeslechting neemt toe, zoals arbitrage, bindend advies en mediation. Ook willen cliënten meer transparantie en duidelijkheid over wat er allemaal komt kijken bij een procedure, inclusief duidelijkheid over de daaraan verbonden kosten.

Onze aanpak

De advocaten van het team Commercial Contracting & Dispute Resolution beschikken over jarenlange ervaring in het begeleiden van commerciële geschillen. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt: schikken als dat kan, maar procederen op het scherpst van de snede als dat moet.

Onze advocaten excelleren zowel in het opstellen van contracten, als ook in het procederen als partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. De vaardigheden die voor beide disciplines nodig zijn, versterken elkaar. Daarbij kiezen wij voor een transparante en projectmatige aanpak. U weet wat u van ons kan verwachten zowel qua advies als financieel.

Voortdurend werken onze advocaten aan hun kennis, bijvoorbeeld door diverse docentschappen en promotietrajecten. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende rechtenfaculteiten. U bent daardoor verzekerd van de beste kwaliteit. Ons team staat pal achter uw belangen.

Bovendien hebben de advocaten ruime ervaring met alternatieve geschillenbeslechting, bijvoorbeeld als bindend adviseur of arbiter, en als advocaat voor partijen in mediation, bindend advies of arbitrage.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen
 • Algemene voorwaarden voor zowel in- als (online) verkoop van goederen en diensten
 • Arbitrage en bindend advies
 • Beslaglegging
 • De (gevolgen van) ontbinding of opzegging van overeenkomsten
 • Executie van uitspraken van (buitenlandse) rechters of arbiters
 • Executiegeschillen
 • Incasso’s
 • Nakoming van overeenkomsten
 • Verschillende, al dan niet gekwalificeerde, overeenkomsten, zoals aanneming, agentuur,  bemiddeling, distributie, franchise, koop en opdracht

Voor wie werken wij?

Onze cliënten zijn met name bouwbedrijven, retail, transport & logistiek, chemie, industrie, internationale handel en installatietechniek.

Recente zaken Commercial Contracting & Dispute Resolution

 • Advisering van een (Engelse) multinational bij het opstellen van en onderhandelen over een logistieke overeenkomst voor de distributie van haar producten binnen Europa (contractwaarde op jaarbasis meer dan € 10 mio)
 • Doorlopende samenwerking met Miele Nederland B.V. bij de opzet, implementatie en instandhouding van het distributienetwerk in Nederland
 • Advisering van diverse grote franchisegevers op het gebied van de Wet Franchise die per 1 januari 2021 van kracht is
 • Vertegenwoordiging en advisering van:
  • bedrijven en verzekeraars over uiteenlopende (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheidskwesties
  • een multinationale luchtvaartmaatschappij bij een geschil omtrent een lokale logistieke oplossing (€ 46 mio)
  • een partij in een geschil over de (beëindiging van een overeenkomst aangaande de) aanleg van een glasvezelnetwerk
  • een multinationaal bedrijf uit de maakindustrie in een gerechtelijke procedure over productaansprakelijkheid
  • een onderwijsinstelling in een door meerdere studenten geëntameerde omvangrijke gerechtelijke procedure over geleden studievertraging
  • een multinationale franchisegever bij de beëindiging van de overeenkomst met één van haar franchisenemers
  • een lokale overheid in een geschil met een leverancier over de nakoming van de tussen partijen bestaande (duur)overeenkomst en vergoeding van schade uit hoofde van wanprestatie
  • verschillende ondernemingen in geschillen over de beëindiging van (duur)overeenkomsten
  • diverse partijen in geschillen over het kunnen uitoefenen van opschortingsrechten.

Less is more; voldoet ons contractenrecht nog?

Marcel Ruygvoorn is op 7 maart 2023 geïnstalleerd als bijzonder hoogleraar Nationaal en Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit Utrecht.

Bent u benieuwd naar zijn oratie en de resultaten uit het onderzoek dat Marcel hield onder een representatieve groep bedrijfsjuristen en general counsel bij nationale en internationale bedrijven? Vraag dan vrijblijvend het het e-book van zijn oratie aan.