Mariska Nijenhof-Wolters
Advocaat | Partner | Mediator Commercial Contracting & Dispute Resolution

Mariska Nijenhof-Wolters

Advocaat | Partner | Mediator Commercial Contracting & Dispute Resolution

Mariska Nijenhof-Wolters is sinds 2008 als advocaat en vanaf januari 2019 ook als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen. Mariska geeft leiding aan het Commercial Contracting team binnen de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution. Mariska is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht en geschillenbeslechting.

Wat Mariska onderscheidt als advocaat is haar effectieve en resultaatgerichte advisering, toegesneden op de branche specifieke business van haar cliënten. Een groot deel van de werkzaamheden van Mariska betreft de Retail.

Mariska levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van haar relaties. Zij attendeert cliënten op nieuwe ontwikkelingen in het vak en treedt op als spreker bij de iura actua Contractenrecht.

Specialismen

  • Het aangaan, uitvoeren en beëindigen van commerciële contracten (met name distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten)
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Contractenrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Geschillenbeslechting

Meer over Mariska Nijenhof-Wolters

Mariska volgde de master Privaatrecht en de master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht.

In 2013 heeft Mariska de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren gevolgd, welke zij cum laude heeft afgerond.

In 2019 heeft Mariska de Mediationopleiding afgerond.

Mariska treedt op als gespreksleider intervisie en is opgenomen in het 'Register gespreksleiders Intervisie' van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Mariska is lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP). Daarnaast is zij medewerker van het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, waarvoor zij op regelmatige basis een artikel schrijft. Ook is Mariska vaste medewerker van het Tijdschrift Conflicthantering.