De informatieplicht voor de franchisegever naar Nederlands recht. Beschouwingen naar aanleiding van het Albert Heijn-arrest

19-07-2019

In het tijdschrift Contracteren, uitgegeven door Boom Juridisch, publiceerden Mariska Nijenhof-Wolters en Sonja Kruisinga onlangs het artikel ‘De informatieplicht voor de franchisegever naar Nederlands recht. Beschouwingen naar aanleiding van het Albert Heijn-arrest.’

In deze bijdrage gaan Mariska en Sonja in op recente rechtspraak over (de reikwijdte van) de informatieplicht voor de franchisegever naar Nederlands recht. Tevens vergelijken zij het Nederlands recht in dit opzicht met het Belgische recht en geven zij een analyse van de informatieplicht die is opgenomen in het voorontwerp van de Wet Franchise.

Het volledige artikel is via Boom Juridisch te verkrijgen via deze link.

Specialist(en)