Wij maken legal Corporate Mediation
objectief

Corporate Mediation

Mediation is een moderne vorm van geschillenbeslechting zonder tussenkomst van een rechter of arbiter. Door mediation proberen de betrokken partijen zelf onder leiding van een neutrale en onpartijdige mediator een oplossing voor hun geschil te vinden.

Mediation kent vele voordelen. Waar procederen soms veel tijd in beslag neemt, is een geschil via mediation vaak snel opgelost en minder kostbaar. Verder blijkt dat mediation eerder een winsituatie voor beide partijen oplevert dan slepende procedures met winnaars en verliezers. Bovendien loopt de onderlinge verstandhouding vaak minder schade op en kunnen er ook oplossingen gevonden worden buiten de juridische kaders om. In tegenstelling tot bijvoorbeeld overheidsrechtspraak is mediation informeel, besloten en tekenen partijen en de mediator voor strikte geheimhouding.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ons kantoor beschikt over meerdere ervaren en gecertificeerde mediators, die verspreid over de verschillende praktijkgebieden werkzaam zijn. Denk bij corporate mediation aan bijvoorbeeld de volgende rechtsgebieden en onderwerpen:

  • Ondernemingsrecht: geschillen tussen aandeelhouders, over afgegeven garanties
  • Contractenrecht: geschillen over koop- of dienstenovereenkomsten en geschillen bij (opzegging van) duurovereenkomsten, zoals agentuur-, distributie- en/of franchiseovereenkomsten
  • Bouwrecht: geschillen binnen een bouwteam, tussen de verschillende betrokkenen in een bouwproject of naar aanleiding van bouwtijdvertraging of (niet) verzekerde schade
  • Afgebroken onderhandelingen: geschillen over de vraag of een overeenkomst is gesloten en/of partijen (schadeloos) van elkaar af kunnen

Vanuit hun kennis over mediation kunnen onze specialisten tot slot ook als partijbegeleider adviseren over en/of betrokken worden bij een mediation.