Het Verdrag van Singapore: een uitkomst voor vaststellingsovereenkomsten voortvloeiende uit mediation?

07-05-2019

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2019/33 schreef Mariska Nijenhof-Wolters het artikel ‘Het verdrag van Singapore: een uitkomst voor vaststellingsovereenkomsten voortvloeiende uit mediation?’. 

Tot nu toe is er geen internationaal mechanisme geweest voor de efficiënte erkenning en handhaving van uit mediation voortvloeiende vaststellingsovereenkomsten voor internationale commerciële partijen.
Dit terwijl we wel een dergelijk instrument kennen met betrekking tot arbitrage: het Verdrag van New York.
In deze bijdrage staat de in december 2018 door de Verenigde Naties aangenomen ‘United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation’ (hierna ‘het Verdrag van Singapore’) centraal. 

Download als pdf

Specialist(en)