Het einde van een overeenkomst leidt niet (altijd) tot het einde van de daarmee samenhangende overeenkomst

02-10-2018

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2018, nr. 70 schreven Mariska Nijenhof-Wolters en Anouk Lankhaar het artikel ‘Het einde van een overeenkomst leidt niet (altijd) tot het einde van de daarmee samenhangende overeenkomst’.

Een overeenkomst heeft in beginsel enkel rechtsgevolgen voor de partijen bij die overeenkomst. Het is echter mogelijk dat de beëindiging van een overeenkomst tevens de beëindiging van een daarmee samenhangende overeenkomst tussen (deels) andere partijen ten gevolge heeft. Om tot deze conclusie te komen, moeten volgens de Hoge Raad twee stappen genomen worden. In dit artikel wordt op deze tweetrapsraket en de achterliggende rechtsprocedure ingegaan. Met deze uiteenzetting wordt getracht mogelijke contractspartijen erop te attenderen dat zij zich bij het opstellen van een overeenkomst bewust zijn van de mogelijke gevolgen die een overeenkomst voor een andere overeenkomst kan hebben.

Download als pdf

Specialist(en)