Expertise Erfrecht VBK
Wij maken legal Erfrecht
overzichtelijk

Erfrecht

Het erfrecht wordt steeds complexer. Er zijn meer samengestelde gezinnen, meer officiële én onofficiële samenlevers en is er sprake van een toenemende internationalisering met als gevolg dat erfgenamen vaker te maken krijgen met een buitenlands testament.

Onze aanpak

U kunt ons inschakelen voor advies, maar ook voor de behandeling van geschillen tussen erfgenamen of geschillen met een executeur. Onze sterk gespecialiseerde advocaten hebben een ruime ervaring bij het begeleiden van zowel nationale als internationale erfrechtzaken. Onze kracht ligt in het vermogen om ook bij gevoelige kwesties en complexe alles overzichtelijk te maken en een oplossing in der minne voor u te vinden. Daar waar nodig gaan wij een procedure echter niet uit de weg.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Uitleg van testamenten
  • Zuivere of beneficiaire aanvaarding of verwerping van de nalatenschap
  • Vernietigen van testamenten
  • Rechten van onterfde familieleden
  • Vaststellen legitieme portie
  • Verdeling van een erfenis
  • Rechten van stiefkinderen
  • Geschillen met de executeur of testamentair bewindvoerder
  • Nalatenschapsmediation

Gerelateerd