Kirsten Maes Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution VBK
Kirsten Maes Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution VBK
Kirsten Maes
Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution en Aansprakelijkheid & Verzekering

Kirsten Maes

Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution en Aansprakelijkheid & Verzekering

Kirsten Maes is sinds 2015 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Commercial Contracting & Dispute Resolution en Aansprakelijkheid & Verzekering. Kirsten is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht, contractenrecht, geschillenbeslechting en aansprakelijkheidsrecht.

Naast haar werkzaamheden als advocaat, is Kirsten als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar zij werkt aan een proefschrift over secundaire aansprakelijkheden. In dat kader publiceert Kirsten artikelen in onder meer de wetenschappelijke tijdschriften ‘Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade’ (AV&S) en ‘Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade’ (TVP), verzorgt zij gastcolleges op de Universiteit Utrecht en treedt zij op als (externe) gastspreker, waaronder in 2017 op de themadag van de SSR.

Kirsten is spreker tijdens de IURA ACTUA, module Contractenrecht.

Specialismen

  • Burgerlijk procesrecht
  • Contractenrecht
  • Geschillenbeslechting
  • Verbintenissenrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht

Meer over Kirsten Maes

Kirsten volgde haar bachelor rechtsgeleerdheid binnen het honoursprogramma van het Utrecht Law College van de Universiteit Utrecht (cum laude). Ook haar Master privaatrecht behaalde zij aan de Universiteit Utrecht (cum laude). Tijdens haar studie publiceerde Kirsten wetenschappelijke artikelen op het gebied van het contractenrecht, het beslagrecht en het aansprakelijkheidsrecht. In 2015 ontving Kirsten de Molengraaff Instituut Scriptieprijs voor haar scriptie 'De reikwijdte van de zorgplicht van secundaire, private partijen'. In 2016 won zij met dezelfde scriptie de landelijke scriptieprijzen van de Stichting Beer Impuls en later dat jaar van JBL&G.

Kirsten publiceert op regelmatige basis een artikel in ‘Bedrijfsjuridische berichten’ (Bb) en zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).