Over de (on)mogelijkheid om het Haviltex-criterium contractueel uit te sluiten

31-10-2023

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb), 2023/58 schreef Kirsten Maes het artikel ‘Over de (on)mogelijkheid om het Haviltex-criterium contractueel uit te sluiten’. 

In dit artikel bespreekt Kirsten de uitspraak van de Hoge Raad van 25 augustus 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1131), waarin partijen het Haviltex-criterium in hun overeenkomst expliciet hadden uitgesloten. Na een globale schets van de algemeen geldende uitlegnormen, wordt besproken wat de Hoge Raad in deze uitspraak wel, maar vooral ook níet zegt. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de betekenis van deze uitspraak voor de dagelijkse praktijk van de (commerciële) contracten.

Download als pdf

Specialist(en)