Roland Bertens
Advocaat Zorg & Sociaal domein

Roland Bertens

Advocaat Zorg & Sociaal domein

Roland Bertens is sinds februari 2020 werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Zorg & Sociaal domein. Binnen het team houdt hij zich bezig met kwesties rond de financiering en organisatie van de zorg, waaronder vraagstukken over de inrichting en het bestuur van zorgaanbieders, conflicten met zorgverzekeraars over contractering of financiering van zorg, of conflicten tussen zorgaanbieders onderling en trajecten met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook helpt Roland zorginstellingen en medisch-wetenschappelijke verenigingen graag met vraagstukken omtrent wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast draagt hij het patiëntenrecht (WGBO en Wkkgz) een warm hart toe en gaat in het bijzonder zijn aandacht uit naar het beroepsgeheim in de zorg.

Naast zijn interesse in de gezondheidszorg houdt Roland zich bezig met het recht zoals dat geldt voor instellingen in het hoger onderwijs.

Specialisme

  • Bestuurlijk gezondheidsrecht
  • Civielrechtelijk gezondheidsrecht (overeenkomsten en verbintenissen in de zorg)
  • Zorgverzekeringswet, Wmo 2015, Wet marktordening gezondheidszorg
  • Wkkgz, WGBO, Wet BIG
  • Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, AVG
  • Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Meer over Roland Bertens

Roland studeerde tegelijkertijd Geschiedenis en Rechten aan de Universiteit Utrecht, en voltooide daarna de research master History and Philosophy of Science aan de Universiteit Utrecht en de master Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2021 is Roland gepromoveerd op een proefschrift over de (historische) verhouding tussen de Nederlandse overheid en de gezondheidszorg.

Roland is één dag in de week verbonden aan het UMC Utrecht als universitair docent gezondheidsrecht. Daarnaast is hij bestuurslid (penningmeester) van de Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht.