Integriteit in het medische domein: vage norm of essentieel gedragsrecht?

13-04-2022

In het Tijdschrift Tuchtrecht 2022, aflevering 2 (TT 2022/15), schreef onze advocaat, Roland Bertens samen met universitair docent gezondheidsrecht (UMC Utrecht), Menno Mostert het artikel 'Integriteit in het medische domein: vage norm of essentieel gedragsrecht?', een artikel over ‘integriteit’ in het medisch tuchtrecht. Wat betekent het voor een hulpverlener om zich ‘integer’ te gedragen? En hoe beoordeelt de tuchtrechter integer (of niet-integer) gedrag?

In dit artikel beschouwen Roland en Menno wat de term betekent in de gezondheidszorg, in het bijzonder voor wat betreft de invulling die eraan gegeven wordt door de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg.

Download in pdf

Specialist(en)